Obsah

Odbor územního plánování a reg. rozvoje

Informace o formulářích Staženo: 84x | 23.01.2019

Úsek památkové péče

Žádost o závazné stanovisko ke kolaudaci - památka (právnická osoba) Staženo: 195x | 06.11.2017

Žádost o závazné stanovisko ke kolaudaci - památka (fyzická osoba) Staženo: 209x | 06.11.2017

Žádost o závazné stanovisko ke kolaudaci - nemovitost v památkové zóně (právnická osoba) Staženo: 236x | 06.11.2017

Žádost o závazné stanovisko ke kolaudaci - nemovitost v památkové zóně (fyzická osoba) Staženo: 234x | 06.11.2017

Žádost o závazné stanovisko - restaurování památky (právnická osoba) Staženo: 489x | 23.05.2016

Žádost o závazné stanovisko - restaurování památky (fyzická osoba) Staženo: 402x | 23.05.2016

Žádost o závazné stanovisko - obnova (oprava) památky (právnická osoba) Staženo: 484x | 23.05.2016

Žádost o závazné stanovisko - obnova (oprava) památky (fyzická osoba) Staženo: 573x | 23.05.2016

Žádost o závazné stanovisko - nemovitost v památkové zóně (právnická osoba) Staženo: 587x | 23.05.2016

Žádost o závazné stanovisko - nemovitost v památkové zóně (fyzická osoba) Staženo: 424x | 23.05.2016

Úsek Úřad územního plánování

Žádost o závazné stanovisko Staženo: 268x | 16.10.2018

Žádost o územně plánovací informaci Staženo: 780x | 16.02.2015

Návrh na pořízení změny územního pánu obce Staženo: 940x | 15.06.2010

Odbor životního prostředí

Žádost o závazné stanovisko - voda - § 17 Staženo: 367x | 23.01.2019

Žádost o závazné stanovisko - příroda - zásah do významného krajinného prvku Staženo: 167x | 23.01.2019

Žádost o závazné stanovisko - les - stavba do 50m od lesa Staženo: 227x | 23.01.2019

Žádost o závazné stanovisko - ZPF - odnětí zemědělského pozemku Staženo: 465x | 23.01.2019

Žádost o závazné stanovisko - příroda - zásah do krajinného rázu Staženo: 173x | 23.01.2019

Žádost o závazné stanovisko - ovzduší - ke kolaudaci Staženo: 224x | 23.01.2019

Stránka