Obsah

Odbor územního plánování a reg. rozvoje

Informace o formulářích Staženo: 1,560x | 23.01.2019

Úsek památkové péče

Žádost o závazné stanovisko - nemovitost v památkové zóně (fyzická osoba) Staženo: 1,167x | 02.02.2021

Žádost o závazné stanovisko - nemovitost v památkové zóně (právnická osoba) Staženo: 1,049x | 02.02.2021

Žádost o závazné stanovisko - obnova (oprava) památky (fyzická osoba) Staženo: 1,048x | 02.02.2021

Žádost o závazné stanovisko - obnova (oprava) památky (právnická osoba) Staženo: 963x | 02.02.2021

Žádost o závazné stanovisko - restaurování památky (fyzická osoba) Staženo: 831x | 02.02.2021

Žádost o závazné stanovisko - restaurování památky (právnická osoba) Staženo: 947x | 02.02.2021

Žádost o závazné stanovisko ke kolaudaci - památka (právnická osoba) Staženo: 701x | 06.11.2017

Žádost o závazné stanovisko ke kolaudaci - památka (fyzická osoba) Staženo: 594x | 06.11.2017

Žádost o závazné stanovisko ke kolaudaci - nemovitost v památkové zóně (právnická osoba) Staženo: 828x | 06.11.2017

Žádost o závazné stanovisko ke kolaudaci - nemovitost v památkové zóně (fyzická osoba) Staženo: 677x | 06.11.2017

Úsek Úřad územního plánování

Žádost o závazné stanovisko Staženo: 2,587x | 16.10.2018

Žádost o územně plánovací informaci Staženo: 1,869x | 16.02.2015

Návrh na pořízení změny územního pánu obce Staženo: 1,574x | 15.06.2010

Odbor životního prostředí

Źádost o závazné stanovisko - ZPF - odnětí zemědělského půdního fondu Staženo: 149x | 15.11.2022

Žádost o závazné stanovisko - les - stavba v lese Staženo: 500x | 14.11.2022

Žádost o souhlas k vydání rozhodnutí o umístění stavby, nebo využití území do 50 m okraje lesa Staženo: 1,193x | 14.11.2022

Žádost o závazné stanovisko - příroda - zásah do významného krajinného prvku Staženo: 867x | 23.01.2019

Žádost o závazné stanovisko - příroda - zásah do krajinného rázu Staženo: 739x | 23.01.2019

Žádost o závazné stanovisko - ovzduší - ke kolaudaci Staženo: 1,381x | 23.01.2019

Stránka