Obsah

Odbor územního plánování a reg. rozvoje

Informace o formulářích Staženo: 1089x | 23.01.2019

Úsek památkové péče

Žádost o závazné stanovisko ke kolaudaci - památka (právnická osoba) Staženo: 539x | 06.11.2017

Žádost o závazné stanovisko ke kolaudaci - památka (fyzická osoba) Staženo: 475x | 06.11.2017

Žádost o závazné stanovisko ke kolaudaci - nemovitost v památkové zóně (právnická osoba) Staženo: 521x | 06.11.2017

Žádost o závazné stanovisko ke kolaudaci - nemovitost v památkové zóně (fyzická osoba) Staženo: 562x | 06.11.2017

Žádost o závazné stanovisko - restaurování památky (právnická osoba) Staženo: 828x | 02.02.2021

Žádost o závazné stanovisko - restaurování památky (fyzická osoba) Staženo: 719x | 02.02.2021

Žádost o závazné stanovisko - obnova (oprava) památky (právnická osoba) Staženo: 791x | 02.02.2021

Žádost o závazné stanovisko - obnova (oprava) památky (fyzická osoba) Staženo: 909x | 02.02.2021

Žádost o závazné stanovisko - nemovitost v památkové zóně (právnická osoba) Staženo: 897x | 02.02.2021

Žádost o závazné stanovisko - nemovitost v památkové zóně (fyzická osoba) Staženo: 968x | 02.02.2021

Úsek Úřad územního plánování

Žádost o závazné stanovisko Staženo: 1811x | 16.10.2018

Žádost o územně plánovací informaci Staženo: 1560x | 16.02.2015

Návrh na pořízení změny územního pánu obce Staženo: 1381x | 15.06.2010

Odbor životního prostředí

Žádost o závazné stanovisko - příroda - zásah do významného krajinného prvku Staženo: 658x | 23.01.2019

Žádost o souhlas k vydání rozhodnutí o umístění stavby, nebo využití území do 50 m okraje lesa Staženo: 885x | 09.02.2021

Žádost o závazné stanovisko - ZPF - odnětí zemědělského pozemku Staženo: 1480x | 15.11.2019

Žádost o závazné stanovisko - příroda - zásah do krajinného rázu Staženo: 553x | 23.01.2019

Žádost o závazné stanovisko - ovzduší - ke kolaudaci Staženo: 979x | 23.01.2019

Žádost o závazné stanovisko - ovzduší - k umístění a stavbě Staženo: 1373x | 23.01.2019

Stránka