Obsah

Odbor územního plánování a reg. rozvoje

Informace o formulářích Staženo: 700x | 23.01.2019

Úsek památkové péče

Žádost o závazné stanovisko ke kolaudaci - památka (právnická osoba) Staženo: 425x | 06.11.2017

Žádost o závazné stanovisko ke kolaudaci - památka (fyzická osoba) Staženo: 381x | 06.11.2017

Žádost o závazné stanovisko ke kolaudaci - nemovitost v památkové zóně (právnická osoba) Staženo: 402x | 06.11.2017

Žádost o závazné stanovisko ke kolaudaci - nemovitost v památkové zóně (fyzická osoba) Staženo: 436x | 06.11.2017

Žádost o závazné stanovisko - restaurování památky (právnická osoba) Staženo: 721x | 23.05.2016

Žádost o závazné stanovisko - restaurování památky (fyzická osoba) Staženo: 590x | 23.05.2016

Žádost o závazné stanovisko - obnova (oprava) památky (právnická osoba) Staženo: 693x | 23.05.2016

Žádost o závazné stanovisko - obnova (oprava) památky (fyzická osoba) Staženo: 804x | 23.05.2016

Žádost o závazné stanovisko - nemovitost v památkové zóně (právnická osoba) Staženo: 792x | 23.05.2016

Žádost o závazné stanovisko - nemovitost v památkové zóně (fyzická osoba) Staženo: 701x | 23.05.2016

Úsek Úřad územního plánování

Žádost o závazné stanovisko Staženo: 1201x | 16.10.2018

Žádost o územně plánovací informaci Staženo: 1259x | 16.02.2015

Návrh na pořízení změny územního pánu obce Staženo: 1239x | 15.06.2010

Odbor životního prostředí

Žádost o závazné stanovisko - příroda - zásah do významného krajinného prvku Staženo: 457x | 23.01.2019

Žádost o závazné stanovisko - les - stavba do 50m od lesa Staženo: 629x | 23.01.2019

Žádost o závazné stanovisko - ZPF - odnětí zemědělského pozemku Staženo: 1083x | 15.11.2019

Žádost o závazné stanovisko - příroda - zásah do krajinného rázu Staženo: 415x | 23.01.2019

Žádost o závazné stanovisko - ovzduší - ke kolaudaci Staženo: 668x | 23.01.2019

Žádost o závazné stanovisko - ovzduší - k umístění a stavbě Staženo: 1084x | 23.01.2019

Stránka