Obsah

Odbor územního plánování a reg. rozvoje

Informace o formulářích Staženo: 157x | 23.01.2019

Úsek památkové péče

Žádost o závazné stanovisko ke kolaudaci - památka (právnická osoba) Staženo: 225x | 06.11.2017

Žádost o závazné stanovisko ke kolaudaci - památka (fyzická osoba) Staženo: 233x | 06.11.2017

Žádost o závazné stanovisko ke kolaudaci - nemovitost v památkové zóně (právnická osoba) Staženo: 263x | 06.11.2017

Žádost o závazné stanovisko ke kolaudaci - nemovitost v památkové zóně (fyzická osoba) Staženo: 269x | 06.11.2017

Žádost o závazné stanovisko - restaurování památky (právnická osoba) Staženo: 520x | 23.05.2016

Žádost o závazné stanovisko - restaurování památky (fyzická osoba) Staženo: 430x | 23.05.2016

Žádost o závazné stanovisko - obnova (oprava) památky (právnická osoba) Staženo: 524x | 23.05.2016

Žádost o závazné stanovisko - obnova (oprava) památky (fyzická osoba) Staženo: 607x | 23.05.2016

Žádost o závazné stanovisko - nemovitost v památkové zóně (právnická osoba) Staženo: 616x | 23.05.2016

Žádost o závazné stanovisko - nemovitost v památkové zóně (fyzická osoba) Staženo: 461x | 23.05.2016

Úsek Úřad územního plánování

Žádost o závazné stanovisko Staženo: 408x | 16.10.2018

Žádost o územně plánovací informaci Staženo: 858x | 16.02.2015

Návrh na pořízení změny územního pánu obce Staženo: 973x | 15.06.2010

Odbor životního prostředí

Žádost o závazné stanovisko - voda - § 17 Staženo: 459x | 23.01.2019

Žádost o závazné stanovisko - příroda - zásah do významného krajinného prvku Staženo: 200x | 23.01.2019

Žádost o závazné stanovisko - les - stavba do 50m od lesa Staženo: 282x | 23.01.2019

Žádost o závazné stanovisko - ZPF - odnětí zemědělského pozemku Staženo: 548x | 23.01.2019

Žádost o závazné stanovisko - příroda - zásah do krajinného rázu Staženo: 212x | 23.01.2019

Žádost o závazné stanovisko - ovzduší - ke kolaudaci Staženo: 272x | 23.01.2019

Stránka