Obsah

Odbor územního plánování a reg. rozvoje

Informace o formulářích Staženo: 265x | 23.01.2019

Úsek památkové péče

Žádost o závazné stanovisko ke kolaudaci - památka (právnická osoba) Staženo: 280x | 06.11.2017

Žádost o závazné stanovisko ke kolaudaci - památka (fyzická osoba) Staženo: 270x | 06.11.2017

Žádost o závazné stanovisko ke kolaudaci - nemovitost v památkové zóně (právnická osoba) Staženo: 293x | 06.11.2017

Žádost o závazné stanovisko ke kolaudaci - nemovitost v památkové zóně (fyzická osoba) Staženo: 309x | 06.11.2017

Žádost o závazné stanovisko - restaurování památky (právnická osoba) Staženo: 557x | 23.05.2016

Žádost o závazné stanovisko - restaurování památky (fyzická osoba) Staženo: 465x | 23.05.2016

Žádost o závazné stanovisko - obnova (oprava) památky (právnická osoba) Staženo: 575x | 23.05.2016

Žádost o závazné stanovisko - obnova (oprava) památky (fyzická osoba) Staženo: 641x | 23.05.2016

Žádost o závazné stanovisko - nemovitost v památkové zóně (právnická osoba) Staženo: 662x | 23.05.2016

Žádost o závazné stanovisko - nemovitost v památkové zóně (fyzická osoba) Staženo: 505x | 23.05.2016

Úsek Úřad územního plánování

Žádost o závazné stanovisko Staženo: 570x | 16.10.2018

Žádost o územně plánovací informaci Staženo: 935x | 16.02.2015

Návrh na pořízení změny územního pánu obce Staženo: 1020x | 15.06.2010

Odbor životního prostředí

Žádost o závazné stanovisko - příroda - zásah do významného krajinného prvku Staženo: 243x | 23.01.2019

Žádost o závazné stanovisko - les - stavba do 50m od lesa Staženo: 356x | 23.01.2019

Žádost o závazné stanovisko - ZPF - odnětí zemědělského pozemku Staženo: 666x | 23.01.2019

Žádost o závazné stanovisko - příroda - zásah do krajinného rázu Staženo: 246x | 23.01.2019

Žádost o závazné stanovisko - ovzduší - ke kolaudaci Staženo: 331x | 23.01.2019

Žádost o závazné stanovisko - ovzduší - k umístění a stavbě Staženo: 711x | 23.01.2019

Stránka