Obsah

Formuláře MěÚ - odkazy

Vzory formulářů

UPOZORNĚNÍ:
Upozorňujeme žadatele o udělení oprávnění a vydání průkazu řidiče taxislužby, že z důvodu dlouhodobé nemoci jsou prodlouženy čekací lhůty pro vyřízení této agendy.

Formuláře ke stažení

Odbor územního plánování a reg. rozvoje

Informace o formulářích Staženo: 1,637x | 23.01.2019

Úsek památkové péče

Žádost o závazné stanovisko - nemovitost v památkové zóně (fyzická osoba) Staženo: 1,228x | 02.02.2021

Žádost o závazné stanovisko - nemovitost v památkové zóně (právnická osoba) Staženo: 1,094x | 02.02.2021

Žádost o závazné stanovisko - obnova (oprava) památky (fyzická osoba) Staženo: 1,106x | 02.02.2021

Žádost o závazné stanovisko - obnova (oprava) památky (právnická osoba) Staženo: 1,028x | 02.02.2021

Žádost o závazné stanovisko - restaurování památky (fyzická osoba) Staženo: 868x | 02.02.2021

Žádost o závazné stanovisko - restaurování památky (právnická osoba) Staženo: 986x | 02.02.2021

Žádost o závazné stanovisko ke kolaudaci - památka (právnická osoba) Staženo: 752x | 06.11.2017

Žádost o závazné stanovisko ke kolaudaci - památka (fyzická osoba) Staženo: 625x | 06.11.2017

Žádost o závazné stanovisko ke kolaudaci - nemovitost v památkové zóně (právnická osoba) Staženo: 860x | 06.11.2017

Žádost o závazné stanovisko ke kolaudaci - nemovitost v památkové zóně (fyzická osoba) Staženo: 693x | 06.11.2017

Úsek Úřad územního plánování

Žádost o závazné stanovisko Staženo: 2,751x | 16.10.2018

Žádost o územně plánovací informaci Staženo: 1,937x | 16.02.2015

Návrh na pořízení změny územního pánu obce Staženo: 1,612x | 15.06.2010

Odbor životního prostředí

Źádost o závazné stanovisko - ZPF - odnětí zemědělského půdního fondu Staženo: 227x | 15.11.2022

Žádost o závazné stanovisko - les - stavba v lese Staženo: 534x | 14.11.2022

Žádost o souhlas k vydání rozhodnutí o umístění stavby, nebo využití území do 50 m okraje lesa Staženo: 1,300x | 14.11.2022

Žádost o závazné stanovisko - příroda - zásah do významného krajinného prvku Staženo: 906x | 23.01.2019

Žádost o závazné stanovisko - příroda - zásah do krajinného rázu Staženo: 770x | 23.01.2019

Žádost o závazné stanovisko - ovzduší - ke kolaudaci Staženo: 1,446x | 23.01.2019

Stránka