Obsah

Odbor územního plánování a reg. rozvoje

Informace o formulářích Staženo: 612x | 23.01.2019

Úsek památkové péče

Žádost o závazné stanovisko ke kolaudaci - památka (právnická osoba) Staženo: 400x | 06.11.2017

Žádost o závazné stanovisko ke kolaudaci - památka (fyzická osoba) Staženo: 361x | 06.11.2017

Žádost o závazné stanovisko ke kolaudaci - nemovitost v památkové zóně (právnická osoba) Staženo: 384x | 06.11.2017

Žádost o závazné stanovisko ke kolaudaci - nemovitost v památkové zóně (fyzická osoba) Staženo: 413x | 06.11.2017

Žádost o závazné stanovisko - restaurování památky (právnická osoba) Staženo: 705x | 23.05.2016

Žádost o závazné stanovisko - restaurování památky (fyzická osoba) Staženo: 558x | 23.05.2016

Žádost o závazné stanovisko - obnova (oprava) památky (právnická osoba) Staženo: 673x | 23.05.2016

Žádost o závazné stanovisko - obnova (oprava) památky (fyzická osoba) Staženo: 767x | 23.05.2016

Žádost o závazné stanovisko - nemovitost v památkové zóně (právnická osoba) Staženo: 771x | 23.05.2016

Žádost o závazné stanovisko - nemovitost v památkové zóně (fyzická osoba) Staženo: 656x | 23.05.2016

Úsek Úřad územního plánování

Žádost o závazné stanovisko Staženo: 1066x | 16.10.2018

Žádost o územně plánovací informaci Staženo: 1204x | 16.02.2015

Návrh na pořízení změny územního pánu obce Staženo: 1207x | 15.06.2010

Odbor životního prostředí

Žádost o závazné stanovisko - příroda - zásah do významného krajinného prvku Staženo: 407x | 23.01.2019

Žádost o závazné stanovisko - les - stavba do 50m od lesa Staženo: 579x | 23.01.2019

Žádost o závazné stanovisko - ZPF - odnětí zemědělského pozemku Staženo: 1010x | 15.11.2019

Žádost o závazné stanovisko - příroda - zásah do krajinného rázu Staženo: 389x | 23.01.2019

Žádost o závazné stanovisko - ovzduší - ke kolaudaci Staženo: 586x | 23.01.2019

Žádost o závazné stanovisko - ovzduší - k umístění a stavbě Staženo: 1010x | 23.01.2019

Stránka