Obsah

Tiskopisy ke stažení

Vzory tiskopisů Staženo: 1674x | 15.06.2010

Žádost o povolení zvláštního užívání městské komunikace - zábor + uzavírka Staženo: 348x | 09.08.2017

Ohlášení dokončené stavby Staženo: 137x | 06.02.2018

Žádost o přidělení č.p. (č.e.) Staženo: 147x | 06.02.2018

Odbor životního prostředí - závazná stanoviska

Žádost o závazné stanovisko - odpady Staženo: 538x | 12.02.2018

Žádost o závazné stanovisko - ovzduší - k umístění a stavbě Staženo: 372x | 12.02.2018

Žádost o závazné stanovisko - ovzduší - ke kolaudaci Staženo: 163x | 12.02.2018

Žádost o závazné stanovisko - ZPF - odnětí zemědělského pozemku Staženo: 309x | 12.02.2018

Žádost o závazné stanovisko - les - stavba do 50m od lesa Staženo: 145x | 12.02.2018

Žádost o závazné stanovisko - les - stavba v lese Staženo: 98x | 12.02.2018

Žádost o závazné stanovisko - voda - § 17 Staženo: 225x | 12.02.2018

Žádost o závazné stanovisko - příroda - zásah do krajinného rázu Staženo: 135x | 12.02.2018

Žádost o závazné stanovisko - příroda - zásah do významného krajinného prvku Staženo: 128x | 12.02.2018

Odbor dopravy

ŽÁDOST o stanovení přechodné úpravy provozu na PK na sil. II., III. tř. a místních komunikacích Staženo: 1040x | 25.06.2015

Žádost o stanovení místní úpravy provozu na PK - na sil. II., III. tř. a místních komunikacích Staženo: 864x | 25.06.2015

Žádost o zařazení vozidla do evidence vozidel taxislužby Staženo: 570x | 25.06.2015

Žádost o vyřazení vozidla z evidence vozidel taxislužby Staženo: 539x | 25.06.2015

Žádost o připojení na silnici II. a III. třídy Staženo: 989x | 16.09.2015

Žádost o povolení uzavírky silnice II. a III. třídy a nařízení objížďky Staženo: 994x | 16.09.2015

Žádost o vydání zvláštního užívání - zábor Staženo: 1891x | 03.05.2017

Stránka