Obsah

Odbor územního plánování a reg. rozvoje

Informace o formulářích Staženo: 982x | 23.01.2019

Úsek památkové péče

Žádost o závazné stanovisko ke kolaudaci - památka (právnická osoba) Staženo: 500x | 06.11.2017

Žádost o závazné stanovisko ke kolaudaci - památka (fyzická osoba) Staženo: 444x | 06.11.2017

Žádost o závazné stanovisko ke kolaudaci - nemovitost v památkové zóně (právnická osoba) Staženo: 476x | 06.11.2017

Žádost o závazné stanovisko ke kolaudaci - nemovitost v památkové zóně (fyzická osoba) Staženo: 526x | 06.11.2017

Žádost o závazné stanovisko - restaurování památky (právnická osoba) Staženo: 796x | 02.02.2021

Žádost o závazné stanovisko - restaurování památky (fyzická osoba) Staženo: 684x | 02.02.2021

Žádost o závazné stanovisko - obnova (oprava) památky (právnická osoba) Staženo: 751x | 02.02.2021

Žádost o závazné stanovisko - obnova (oprava) památky (fyzická osoba) Staženo: 871x | 02.02.2021

Žádost o závazné stanovisko - nemovitost v památkové zóně (právnická osoba) Staženo: 859x | 02.02.2021

Žádost o závazné stanovisko - nemovitost v památkové zóně (fyzická osoba) Staženo: 880x | 02.02.2021

Úsek Úřad územního plánování

Žádost o závazné stanovisko Staženo: 1648x | 16.10.2018

Žádost o územně plánovací informaci Staženo: 1475x | 16.02.2015

Návrh na pořízení změny územního pánu obce Staženo: 1337x | 15.06.2010

Odbor životního prostředí

Žádost o závazné stanovisko - příroda - zásah do významného krajinného prvku Staženo: 607x | 23.01.2019

Žádost o souhlas k vydání rozhodnutí o umístění stavby, nebo využití území do 50 m okraje lesa Staženo: 815x | 09.02.2021

Žádost o závazné stanovisko - ZPF - odnětí zemědělského pozemku Staženo: 1349x | 15.11.2019

Žádost o závazné stanovisko - příroda - zásah do krajinného rázu Staženo: 506x | 23.01.2019

Žádost o závazné stanovisko - ovzduší - ke kolaudaci Staženo: 879x | 23.01.2019

Žádost o závazné stanovisko - ovzduší - k umístění a stavbě Staženo: 1287x | 23.01.2019

Stránka