Obsah

Odbor územního plánování a reg. rozvoje

Informace o formulářích Staženo: 1425x | 23.01.2019

Úsek památkové péče

Žádost o závazné stanovisko ke kolaudaci - památka (právnická osoba) Staženo: 652x | 06.11.2017

Žádost o závazné stanovisko ke kolaudaci - památka (fyzická osoba) Staženo: 558x | 06.11.2017

Žádost o závazné stanovisko ke kolaudaci - nemovitost v památkové zóně (právnická osoba) Staženo: 767x | 06.11.2017

Žádost o závazné stanovisko ke kolaudaci - nemovitost v památkové zóně (fyzická osoba) Staženo: 644x | 06.11.2017

Žádost o závazné stanovisko - restaurování památky (právnická osoba) Staženo: 905x | 02.02.2021

Žádost o závazné stanovisko - restaurování památky (fyzická osoba) Staženo: 793x | 02.02.2021

Žádost o závazné stanovisko - obnova (oprava) památky (právnická osoba) Staženo: 916x | 02.02.2021

Žádost o závazné stanovisko - obnova (oprava) památky (fyzická osoba) Staženo: 1008x | 02.02.2021

Žádost o závazné stanovisko - nemovitost v památkové zóně (právnická osoba) Staženo: 1007x | 02.02.2021

Žádost o závazné stanovisko - nemovitost v památkové zóně (fyzická osoba) Staženo: 1102x | 02.02.2021

Úsek Úřad územního plánování

Žádost o závazné stanovisko Staženo: 2365x | 16.10.2018

Žádost o územně plánovací informaci Staženo: 1777x | 16.02.2015

Návrh na pořízení změny územního pánu obce Staženo: 1515x | 15.06.2010

Odbor životního prostředí

Źádost o závazné stanovisko - ZPF - odnětí zemědělského půdního fondu Staženo: 33x | 13.06.2022

Žádost o závazné stanovisko - příroda - zásah do významného krajinného prvku Staženo: 813x | 23.01.2019

Žádost o souhlas k vydání rozhodnutí o umístění stavby, nebo využití území do 50 m okraje lesa Staženo: 1094x | 09.02.2021

Žádost o závazné stanovisko - příroda - zásah do krajinného rázu Staženo: 694x | 23.01.2019

Žádost o závazné stanovisko - ovzduší - ke kolaudaci Staženo: 1251x | 23.01.2019

Žádost o závazné stanovisko - ovzduší - k umístění a stavbě Staženo: 1718x | 23.01.2019

Stránka