Obsah

Odbor územního plánování a reg. rozvoje

Informace o formulářích Staženo: 410x | 23.01.2019

Úsek památkové péče

Žádost o závazné stanovisko ke kolaudaci - památka (právnická osoba) Staženo: 329x | 06.11.2017

Žádost o závazné stanovisko ke kolaudaci - památka (fyzická osoba) Staženo: 311x | 06.11.2017

Žádost o závazné stanovisko ke kolaudaci - nemovitost v památkové zóně (právnická osoba) Staženo: 335x | 06.11.2017

Žádost o závazné stanovisko ke kolaudaci - nemovitost v památkové zóně (fyzická osoba) Staženo: 352x | 06.11.2017

Žádost o závazné stanovisko - restaurování památky (právnická osoba) Staženo: 619x | 23.05.2016

Žádost o závazné stanovisko - restaurování památky (fyzická osoba) Staženo: 504x | 23.05.2016

Žádost o závazné stanovisko - obnova (oprava) památky (právnická osoba) Staženo: 620x | 23.05.2016

Žádost o závazné stanovisko - obnova (oprava) památky (fyzická osoba) Staženo: 694x | 23.05.2016

Žádost o závazné stanovisko - nemovitost v památkové zóně (právnická osoba) Staženo: 719x | 23.05.2016

Žádost o závazné stanovisko - nemovitost v památkové zóně (fyzická osoba) Staženo: 566x | 23.05.2016

Úsek Úřad územního plánování

Žádost o závazné stanovisko Staženo: 770x | 16.10.2018

Žádost o územně plánovací informaci Staženo: 1037x | 16.02.2015

Návrh na pořízení změny územního pánu obce Staženo: 1123x | 15.06.2010

Odbor životního prostředí

Žádost o závazné stanovisko - příroda - zásah do významného krajinného prvku Staženo: 300x | 23.01.2019

Žádost o závazné stanovisko - les - stavba do 50m od lesa Staženo: 446x | 23.01.2019

Žádost o závazné stanovisko - ZPF - odnětí zemědělského pozemku Staženo: 840x | 15.11.2019

Žádost o závazné stanovisko - příroda - zásah do krajinného rázu Staženo: 304x | 23.01.2019

Žádost o závazné stanovisko - ovzduší - ke kolaudaci Staženo: 418x | 23.01.2019

Žádost o závazné stanovisko - ovzduší - k umístění a stavbě Staženo: 825x | 23.01.2019

Stránka