Obsah

Odbor územního plánování a reg. rozvoje

Informace o formulářích Staženo: 211x | 23.01.2019

Úsek památkové péče

Žádost o závazné stanovisko ke kolaudaci - památka (právnická osoba) Staženo: 252x | 06.11.2017

Žádost o závazné stanovisko ke kolaudaci - památka (fyzická osoba) Staženo: 248x | 06.11.2017

Žádost o závazné stanovisko ke kolaudaci - nemovitost v památkové zóně (právnická osoba) Staženo: 278x | 06.11.2017

Žádost o závazné stanovisko ke kolaudaci - nemovitost v památkové zóně (fyzická osoba) Staženo: 285x | 06.11.2017

Žádost o závazné stanovisko - restaurování památky (právnická osoba) Staženo: 537x | 23.05.2016

Žádost o závazné stanovisko - restaurování památky (fyzická osoba) Staženo: 447x | 23.05.2016

Žádost o závazné stanovisko - obnova (oprava) památky (právnická osoba) Staženo: 538x | 23.05.2016

Žádost o závazné stanovisko - obnova (oprava) památky (fyzická osoba) Staženo: 623x | 23.05.2016

Žádost o závazné stanovisko - nemovitost v památkové zóně (právnická osoba) Staženo: 635x | 23.05.2016

Žádost o závazné stanovisko - nemovitost v památkové zóně (fyzická osoba) Staženo: 484x | 23.05.2016

Úsek Úřad územního plánování

Žádost o závazné stanovisko Staženo: 495x | 16.10.2018

Žádost o územně plánovací informaci Staženo: 896x | 16.02.2015

Návrh na pořízení změny územního pánu obce Staženo: 997x | 15.06.2010

Odbor životního prostředí

Žádost o závazné stanovisko - příroda - zásah do významného krajinného prvku Staženo: 221x | 23.01.2019

Žádost o závazné stanovisko - les - stavba do 50m od lesa Staženo: 318x | 23.01.2019

Žádost o závazné stanovisko - ZPF - odnětí zemědělského pozemku Staženo: 598x | 23.01.2019

Žádost o závazné stanovisko - příroda - zásah do krajinného rázu Staženo: 229x | 23.01.2019

Žádost o závazné stanovisko - ovzduší - ke kolaudaci Staženo: 309x | 23.01.2019

Žádost o závazné stanovisko - ovzduší - k umístění a stavbě Staženo: 654x | 23.01.2019

Stránka