Obsah

Odbor územního plánování a reg. rozvoje

Informace o formulářích Staženo: 809x | 23.01.2019

Úsek památkové péče

Žádost o závazné stanovisko ke kolaudaci - památka (právnická osoba) Staženo: 456x | 06.11.2017

Žádost o závazné stanovisko ke kolaudaci - památka (fyzická osoba) Staženo: 414x | 06.11.2017

Žádost o závazné stanovisko ke kolaudaci - nemovitost v památkové zóně (právnická osoba) Staženo: 436x | 06.11.2017

Žádost o závazné stanovisko ke kolaudaci - nemovitost v památkové zóně (fyzická osoba) Staženo: 486x | 06.11.2017

Žádost o závazné stanovisko - restaurování památky (právnická osoba) Staženo: 757x | 02.02.2021

Žádost o závazné stanovisko - restaurování památky (fyzická osoba) Staženo: 635x | 02.02.2021

Žádost o závazné stanovisko - obnova (oprava) památky (právnická osoba) Staženo: 721x | 02.02.2021

Žádost o závazné stanovisko - obnova (oprava) památky (fyzická osoba) Staženo: 835x | 02.02.2021

Žádost o závazné stanovisko - nemovitost v památkové zóně (právnická osoba) Staženo: 825x | 02.02.2021

Žádost o závazné stanovisko - nemovitost v památkové zóně (fyzická osoba) Staženo: 744x | 02.02.2021

Úsek Úřad územního plánování

Žádost o závazné stanovisko Staženo: 1399x | 16.10.2018

Žádost o územně plánovací informaci Staženo: 1329x | 16.02.2015

Návrh na pořízení změny územního pánu obce Staženo: 1283x | 15.06.2010

Odbor životního prostředí

Žádost o závazné stanovisko - příroda - zásah do významného krajinného prvku Staženo: 526x | 23.01.2019

Žádost o souhlas k vydání rozhodnutí o umístění stavby, nebo využití území do 50 m okraje lesa Staženo: 729x | 09.02.2021

Žádost o závazné stanovisko - ZPF - odnětí zemědělského pozemku Staženo: 1184x | 15.11.2019

Žádost o závazné stanovisko - příroda - zásah do krajinného rázu Staženo: 455x | 23.01.2019

Žádost o závazné stanovisko - ovzduší - ke kolaudaci Staženo: 769x | 23.01.2019

Žádost o závazné stanovisko - ovzduší - k umístění a stavbě Staženo: 1186x | 23.01.2019

Stránka