Obsah

Odbor životního prostředí

Žádost o závazné stanovisko - les - stavba v lese Staženo: 354x | 23.01.2019

Les

Evidenční list lesní stráže Staženo: 1533x | 03.12.2012

Žádost o rozhodnutí v pochybnostech, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa Staženo: 593x | 03.12.2012

Žádost o prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa Staženo: 644x | 03.12.2012

Žádost o souhlas s dělením lesního pozemku, při kterém výměra jednoho dílu klesne pod jeden hektar Staženo: 717x | 03.12.2012

Žádost k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa Staženo: 878x | 03.12.2012

Žádost o vydání rozhodnutí o odnětí nebo omezení lesního pozemku plnění funkcí lesa Staženo: 1008x | 03.12.2012

Žádost o souhlas k vydání rozhodnutí o umístění stavby, nebo využití území do 50 m okraje lesa Staženo: 1506x | 09.02.2021

Žádost o vydání opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku lesnického charakteru Staženo: 730x | 03.12.2012

Myslivost

Žádost o povolení lovu na nehonbních pozemcích podle § 41 Staženo: 758x | 31.07.2014

Posudek o zdravotní způsobilosti myslivecké stráže Staženo: 1603x | 14.09.2018

Žádost o vydání loveckého lístku Staženo: 776x | 03.12.2012

Hromadná povolenka k lovu Staženo: 1965x | 03.12.2012

Žádost o povolení snížení stavů zvěře - §39 a § 45 Staženo: 1043x | 31.07.2014

Žádost o vydání plomb Staženo: 772x | 03.12.2012

Záznam proškolené osoby - vzor Staženo: 1240x | 03.12.2012

Povinnosti uživatele honitby k orgánu státní správy myslivosti Staženo: 3288x | 02.04.2019

Žádost o vyjádření k lovu zvěře - § 36 odst. 5 Staženo: 895x | 10.12.2015

Tabulka chovnosti okresu Beroun Staženo: 1058x | 29.11.2016

Hlášení o lovu zvěře v honitbě Staženo: 1823x | 03.12.2012

Stránka