Obsah

Odbor životního prostředí

Žádost o závazné stanovisko - voda - § 17 Staženo: 328x | 23.01.2019

Žádost o závazné stanovisko - příroda - zásah do krajinného rázu Staženo: 165x | 23.01.2019

Žádost o závazné stanovisko - příroda - zásah do významného krajinného prvku Staženo: 157x | 23.01.2019

Les

Žádost o vydání opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku lesnického charakteru Staženo: 570x | 03.12.2012

Žádost o souhlas k vydání rozhodnutí o umístění stavby, nebo využití území do 50 m okraje lesa Staženo: 1243x | 03.12.2012

Žádost o vydání rozhodnutí o odnětí nebo omezení lesního pozemku plnění funkcí lesa Staženo: 755x | 03.12.2012

Žádost k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa Staženo: 694x | 03.12.2012

Žádost o souhlas s dělením lesního pozemku, při kterém výměra jednoho dílu klesne pod jeden hektar Staženo: 566x | 03.12.2012

Žádost o prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa Staženo: 507x | 03.12.2012

Žádost o rozhodnutí v pochybnostech, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa Staženo: 432x | 03.12.2012

Evidenční list lesní stráže Staženo: 1322x | 03.12.2012

Myslivost

Hlášení o lovu zvěře v honitbě Staženo: 1449x | 03.12.2012

Tabulka chovnosti okresu Beroun Staženo: 854x | 29.11.2016

Žádost o vyjádření k lovu zvěře - § 36 odst. 5 Staženo: 749x | 10.12.2015

Povinnosti uživatele honitby k orgánu státní správy myslivosti Staženo: 2238x | 14.09.2018

Záznam proškolené osoby - vzor Staženo: 842x | 03.12.2012

Žádost o vydání plomb Staženo: 578x | 03.12.2012

Žádost o povolení snížení stavů zvěře - §39 a § 45 Staženo: 717x | 31.07.2014

Hromadná povolenka k lovu Staženo: 1522x | 03.12.2012

Žádost o vydání loveckého lístku Staženo: 611x | 03.12.2012

Stránka