Obsah

Odbor životního prostředí

Žádost o závazné stanovisko - ovzduší - k umístění a stavbě Staženo: 561x | 23.01.2019

Žádost o závazné stanovisko - odpady Staženo: 870x | 23.01.2019

Žádost o závazné stanovisko - les - stavba v lese Staženo: 153x | 23.01.2019

Les

Evidenční list lesní stráže Staženo: 1340x | 03.12.2012

Žádost o rozhodnutí v pochybnostech, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa Staženo: 445x | 03.12.2012

Žádost o prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa Staženo: 521x | 03.12.2012

Žádost o souhlas s dělením lesního pozemku, při kterém výměra jednoho dílu klesne pod jeden hektar Staženo: 585x | 03.12.2012

Žádost k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa Staženo: 715x | 03.12.2012

Žádost o vydání rozhodnutí o odnětí nebo omezení lesního pozemku plnění funkcí lesa Staženo: 773x | 03.12.2012

Žádost o souhlas k vydání rozhodnutí o umístění stavby, nebo využití území do 50 m okraje lesa Staženo: 1275x | 03.12.2012

Žádost o vydání opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku lesnického charakteru Staženo: 598x | 03.12.2012

Myslivost

Žádost o povolení lovu na nehonbních pozemcích podle § 41 Staženo: 632x | 31.07.2014

Posudek o zdravotní způsobilosti myslivecké stráže Staženo: 1370x | 14.09.2018

Žádost o vydání loveckého lístku Staženo: 635x | 03.12.2012

Hromadná povolenka k lovu Staženo: 1560x | 03.12.2012

Žádost o povolení snížení stavů zvěře - §39 a § 45 Staženo: 748x | 31.07.2014

Žádost o vydání plomb Staženo: 600x | 03.12.2012

Záznam proškolené osoby - vzor Staženo: 883x | 03.12.2012

Povinnosti uživatele honitby k orgánu státní správy myslivosti Staženo: 2348x | 02.04.2019

Žádost o vyjádření k lovu zvěře - § 36 odst. 5 Staženo: 770x | 10.12.2015

Stránka