Obsah

Odbor dopravy

Žádost o povolení uzavírky místní komunikace Staženo: 1414x | 03.05.2017

Popis přípojného vozidla pro zvláštní užívání na pozemní komunikaci Staženo: 803x | 23.06.2010

Žádost o povolení zvláštního užívání silnice II. a III. třídy - zábor VP Staženo: 2001x | 16.09.2015

Žádost o povolení zvláštního užívání silnice II. a III. třídy - nadrozměrné vozidlo (náklad) Staženo: 610x | 16.09.2015

Žádost o udělení oprávnění a vydání průkazu řidiče taxislužby Staženo: 440x | 25.06.2015

Žádost o souhlas (na účelové komunikaci se stanovením místní/přechodné úpravy provozu na PK Staženo: 572x | 25.06.2015

Žádost o vydání zvláštního užívání ploch veřejné zeleně Staženo: 579x | 18.04.2016

Žádost o přechodné dopravní značení Staženo: 388x | 03.05.2017

Žádost o povolení zvláštního užívání městské komunikace - zábor + uzavírka Staženo: 364x | 08.01.2019

Žádost o výkopové povolení v místní komunikaci Staženo: 101x | 18.07.2018

Kancelář tajemníka

Žádost o poskytnutí informací Staženo: 657x | 17.01.2014

Oznámení veřejné hudební produkce Staženo: 182x | 08.01.2019

Odbor výstavby

Formuláře Staženo: 4112x | 16.06.2010

Návrh na kolaudační řízení a vydání kolaudačního rozhodnutí Staženo: 1174x | 08.01.2019

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Staženo: 1253x | 02.05.2013

Žádost o vydání rozhodnutí ozměně využití území Staženo: 572x | 02.05.2013

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území Staženo: 415x | 02.05.2013

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebi scelování pozemků Staženo: 821x | 02.05.2013

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu Staženo: 376x | 02.05.2013

Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Staženo: 1521x | 02.05.2013

Stránka