Obsah

Odbor životního prostředí

Žádost o závazné stanovisko - les - stavba v lese Staženo: 439x | 23.01.2019

Les

Evidenční list lesní stráže Staženo: 1710x | 03.12.2012

Žádost o rozhodnutí v pochybnostech, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa Staženo: 657x | 03.12.2012

Žádost o prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa Staženo: 695x | 03.12.2012

Žádost o souhlas s dělením lesního pozemku, při kterém výměra jednoho dílu klesne pod jeden hektar Staženo: 788x | 03.12.2012

Žádost k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa Staženo: 978x | 03.12.2012

Žádost o vydání rozhodnutí o odnětí nebo omezení lesního pozemku plnění funkcí lesa Staženo: 1133x | 03.12.2012

Žádost o souhlas k vydání rozhodnutí o umístění stavby, nebo využití území do 50 m okraje lesa Staženo: 1650x | 09.02.2021

Žádost o vydání opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku lesnického charakteru Staženo: 822x | 03.12.2012

Myslivost

Žádost o povolení lovu na nehonbních pozemcích podle § 41 Staženo: 824x | 28.03.2022

Posudek o zdravotní způsobilosti myslivecké stráže Staženo: 1653x | 14.09.2018

Žádost o vydání loveckého lístku Staženo: 844x | 03.12.2012

Hromadná povolenka k lovu Staženo: 2133x | 03.12.2012

Žádost o povolení snížení stavů zvěře - §39 a § 45 Staženo: 1132x | 31.07.2014

Žádost o vydání plomb Staženo: 832x | 03.12.2012

Záznam proškolené osoby - vzor Staženo: 1536x | 03.12.2012

Povinnosti uživatele honitby k orgánu státní správy myslivosti Staženo: 3686x | 28.03.2022

Žádost o vyjádření k lovu zvěře - § 36 odst. 5 Staženo: 959x | 10.12.2015

Tabulka chovnosti okresu Beroun Staženo: 1150x | 29.11.2016

Hlášení o lovu zvěře v honitbě Staženo: 2005x | 03.12.2012

Stránka