Obsah

Formuláře MěÚ - odkazy

Vzory formulářů

UPOZORNĚNÍ:
Upozorňujeme žadatele o udělení oprávnění a vydání průkazu řidiče taxislužby, že z důvodu dlouhodobé nemoci jsou prodlouženy čekací lhůty pro vyřízení této agendy.

Formuláře ke stažení

Odbor životního prostředí

Žádost o závazné stanovisko - ovzduší - k umístění a stavbě Staženo: 1,961x | 23.01.2019

Les

Žádost o vydání rozhodnutí o odnětí nebo omezení lesního pozemku plnění funkcí lesa Staženo: 1,295x | 27.03.2023

Žádost o vydání opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku lesnického charakteru Staženo: 933x | 14.11.2022

Žádost o souhlas s dělením lesního pozemku, při kterém výměra jednoho dílu klesne pod jeden hektar Staženo: 883x | 14.11.2022

Žádost o rozhodnutí v pochybnostech, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa Staženo: 736x | 14.11.2022

Žádost o prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa Staženo: 748x | 14.11.2022

Evidenční list lesní stráže Staženo: 1,811x | 14.11.2022

Žádost o souhlas k vydání rozhodnutí o umístění stavby, nebo využití území do 50 m okraje lesa Staženo: 1,775x | 14.11.2022

Žádost o souhlas k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa Staženo: 1,082x | 14.11.2022

Myslivost

Povinnosti uživatele honitby k orgánu státní správy myslivosti Staženo: 4,087x | 14.02.2023

Žádost o povolení lovu na nehonbních pozemcích podle § 41 Staženo: 887x | 14.02.2023

Posudek o zdravotní způsobilosti myslivecké stráže Staženo: 1,699x | 14.09.2018

Tabulka chovnosti okresu Beroun Staženo: 1,243x | 29.11.2016

Žádost o vyjádření k lovu zvěře - § 36 odst. 5 Staženo: 1,011x | 10.12.2015

Žádost o povolení snížení stavů zvěře - §39 a § 45 Staženo: 1,241x | 31.07.2014

Hromadná povolenka k lovu Staženo: 2,283x | 03.12.2012

Záznam proškolené osoby - vzor Staženo: 1,870x | 03.12.2012

Hlášení o lovu zvěře v honitbě Staženo: 2,230x | 03.12.2012

Žádost o vydání loveckého lístku Staženo: 918x | 03.12.2012

Žádost o vydání plomb Staženo: 885x | 03.12.2012

Stránka