Obsah

Myslivost

Posudek o zdravotní způsobilosti myslivecké stráže Staženo: 1282x | 14.09.2018

Žádost o povolení lovu na nehonbních pozemcích podle § 41 Staženo: 613x | 31.07.2014

Odpady

Žádost o vydání závazného stanoviska z hlediska nakládání s odpady Staženo: 772x | 30.01.2018

Ochrana přírody

Žádost o vydání souhlasu k umístění a povolení stavby v krajině dle zákona č. 114/1992 Sb. Staženo: 1064x | 21.01.2016

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les Staženo: 984x | 21.01.2016

Žádost o zásah do významného krajinného prvku a o umístění a povolení stavby v krajině Staženo: 741x | 21.01.2016

Ovzduší

Změna základních podmínek pro poskytování účelového příspěvku na přeměnu způsobu vytápění - r. 2007 Staženo: 426x | 03.12.2012

Změna základních podmínek pro poskytování účelového příspěvku na přeměnu způsobu vytápění - r. 2008 Staženo: 425x | 03.12.2012

Smlouvy o poskytování příspěvku z fondu ŽP na přeměnu způsobu vytápění - rodinný dům Staženo: 434x | 03.12.2012

Smlouvy o poskytování příspěvku z fondu ŽP na přeměnu způsobu vytápění - byt Staženo: 418x | 03.12.2012

Základní podmínky pro poskytování účelového příspěvku na přeměnu způsobu vytápění Staženo: 433x | 03.12.2012

Dohoda mezi vlastníky rodinného domu (bytu) Staženo: 1194x | 03.12.2012

Žádost o vydání závazného stanoviska k umístění a provedení stavby stacionárního zdroje Staženo: 1002x | 16.01.2017

Žádost o vydání závazného sanoviska k užívání stacíonárního zdroje Staženo: 676x | 12.01.2017

Rybářství

Žádost o vydání rybářského lístku Staženo: 1409x | 30.10.2017

Voda

ČOV stavba + vypouštění do podzemních vod - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních a stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod domacností Staženo: 69x | 04.09.2018

ČOV stavba+vypouštění do povrch. vod - žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod domacností Staženo: 55x | 04.09.2018

Návrh stanovení ochranného pásma vodního díla Staženo: 38x | 04.09.2018

Návrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje Staženo: 42x | 04.09.2018

Ohlášení udržovacích prací obnovy vodního díla, vodohospodářských úprav. Staženo: 43x | 04.09.2018

Stránka