Obsah

Odbor výstavby

Ohlášení odstranění Staženo: 327x | 08.01.2019

Ohlášení stavby Staženo: 741x | 08.01.2019

Oznámení o užívání stavby Staženo: 500x | 08.01.2019

Oznámení stavebního záměru - autorizovaný inspektor Staženo: 404x | 08.01.2019

Žádost o povolení předčasného užívání Staženo: 461x | 08.01.2019

Žádost o povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu Staženo: 1971x | 08.01.2019

Žádost o stavební povolení Staženo: 784x | 08.01.2019

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu Staženo: 739x | 08.01.2019

Ohlášení dokončené stavby Staženo: 155x | 08.01.2019

Úsek památkové péče

Žádost o závazné stanovisko - nemovitost v památkové zóně (fyzická osoba) Staženo: 387x | 23.05.2016

Žádost o závazné stanovisko - nemovitost v památkové zóně (právnická osoba) Staženo: 561x | 23.05.2016

Žádost o závazné stanovisko - obnova (oprava) památky (fyzická osoba) Staženo: 541x | 23.05.2016

Žádost o závazné stanovisko - obnova (oprava) památky (právnická osoba) Staženo: 454x | 23.05.2016

Žádost o závazné stanovisko - restaurování památky (fyzická osoba) Staženo: 379x | 23.05.2016

Žádost o závazné stanovisko - restaurování památky (právnická osoba) Staženo: 465x | 23.05.2016

Žádost o závazné stanovisko ke kolaudaci - nemovitost v památkové zóně (fyzická osoba) Staženo: 202x | 06.11.2017

Žádost o závazné stanovisko ke kolaudaci - nemovitost v památkové zóně (právnická osoba) Staženo: 213x | 06.11.2017

Žádost o závazné stanovisko ke kolaudaci - památka (fyzická osoba) Staženo: 180x | 06.11.2017

Žádost o závazné stanovisko ke kolaudaci - památka (právnická osoba) Staženo: 169x | 06.11.2017

Úsek Úřad územního plánování

Návrh na pořízení změny územního pánu obce Staženo: 897x | 15.06.2010

Stránka