Obsah

Myslivost

Tabulka chovnosti okresu Beroun Staženo: 883x | 29.11.2016

Hlášení o lovu zvěře v honitbě Staženo: 1485x | 03.12.2012

Odpady

Žádost o vydání závazného stanoviska z hlediska nakládání s odpady Staženo: 894x | 30.01.2018

Ochrana přírody

Žádost o zásah do významného krajinného prvku a o umístění a povolení stavby v krajině Staženo: 760x | 21.01.2016

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les Staženo: 1006x | 21.01.2016

Žádost o vydání souhlasu k umístění a povolení stavby v krajině dle zákona č. 114/1992 Sb. Staženo: 1085x | 21.01.2016

Ovzduší

Žádost o vydání závazného sanoviska k užívání stacíonárního zdroje Staženo: 701x | 12.01.2017

Žádost o vydání závazného stanoviska k umístění a provedení stavby stacionárního zdroje Staženo: 1049x | 16.01.2017

Dohoda mezi vlastníky rodinného domu (bytu) Staženo: 1209x | 03.12.2012

Základní podmínky pro poskytování účelového příspěvku na přeměnu způsobu vytápění Staženo: 447x | 03.12.2012

Smlouvy o poskytování příspěvku z fondu ŽP na přeměnu způsobu vytápění - byt Staženo: 434x | 03.12.2012

Smlouvy o poskytování příspěvku z fondu ŽP na přeměnu způsobu vytápění - rodinný dům Staženo: 450x | 03.12.2012

Změna základních podmínek pro poskytování účelového příspěvku na přeměnu způsobu vytápění - r. 2008 Staženo: 437x | 03.12.2012

Změna základních podmínek pro poskytování účelového příspěvku na přeměnu způsobu vytápění - r. 2007 Staženo: 442x | 03.12.2012

Rybářství

Žádost o vydání rybářského lístku Staženo: 1461x | 30.10.2017

Voda

Žádost o výjimku z dosahování cílů ochrany vod Staženo: 57x | 04.09.2018

Žádost o vyjádření Staženo: 104x | 04.09.2018

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl Staženo: 130x | 04.09.2018

Žádost o udělení souhlasu Staženo: 149x | 04.09.2018

Žádost o stavební povolení k vodním dílům Staženo: 116x | 04.09.2018

Stránka