Obsah

Odpady

Žádost o vydání závazného stanoviska z hlediska nakládání s odpady Staženo: 580x | 11.02.2021

Ochrana přírody

Žádost o zásah do významného krajinného prvku a o umístění a povolení stavby v krajině Staženo: 985x | 21.01.2016

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les Staženo: 1564x | 11.09.2019

Žádost o vydání souhlasu k umístění a povolení stavby v krajině dle zákona č. 114/1992 Sb. Staženo: 1333x | 21.01.2016

Ovzduší

Žádost o vydání závazného sanoviska k užívání stacíonárního zdroje Staženo: 1064x | 12.01.2017

Žádost o vydání závazného stanoviska k umístění a provedení stavby stacionárního zdroje Staženo: 1957x | 16.01.2017

Dohoda mezi vlastníky rodinného domu (bytu) Staženo: 1369x | 03.12.2012

Základní podmínky pro poskytování účelového příspěvku na přeměnu způsobu vytápění Staženo: 624x | 03.12.2012

Smlouvy o poskytování příspěvku z fondu ŽP na přeměnu způsobu vytápění - byt Staženo: 593x | 03.12.2012

Smlouvy o poskytování příspěvku z fondu ŽP na přeměnu způsobu vytápění - rodinný dům Staženo: 612x | 03.12.2012

Změna základních podmínek pro poskytování účelového příspěvku na přeměnu způsobu vytápění - r. 2008 Staženo: 593x | 03.12.2012

Změna základních podmínek pro poskytování účelového příspěvku na přeměnu způsobu vytápění - r. 2007 Staženo: 583x | 03.12.2012

Rybářství

Žádost o vydání rybářského lístku Staženo: 1948x | 30.10.2017

Voda

Společné oznámení záměru vodních děl určených pro čeištní odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel Staženo: 141x | 21.08.2020

Žádost o společné povolení k vodnímu dílu (vodovod, splašková kanalizace, ČOV, DČOV, studna, vodní nádrž…) Staženo: 474x | 21.08.2020

Žádost o společné povolení k souboru staveb (vodovod, vodovodní přípojka, splašková kanalizace, splašková kanalizační přípojka…) Staženo: 243x | 21.08.2020

Žádost o udělení souhlasu Staženo: 557x | 26.08.2019

Žádost o výjimku z dosahování cílů ochrany vod Staženo: 227x | 04.09.2018

Žádost o vyjádření Staženo: 471x | 04.09.2018

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl Staženo: 543x | 04.09.2018

Stránka