Czech POINT

Sídlo

Budova Městského úřadu Beroun

Husovo nám. 68

Beroun-Centrum

Poskytované služby

1) Vydávání výpisů a výstupů a příjem podání v rámci agendy Czech POINT

2) Ověřování podpisů a kopií nebo opisů listin.

Referentky

Monika Stejskalová, tel. 311 654 277

Michaela Exnerová, tel. 311 654 277

Úřední hodiny pro veřejnost

 • Po, St 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.30
 • Út, Čt 8.00 - 11.00, 12.00 - 14.00
 • Pá 8.00 - 13.00

Další kontaktní místa Czech POINT v Berouně

Česká pošta

 • Beroun-Město, Kostelní 121/27, Beroun-Město, Švermova 1649

Notáři

 • Schovánková Ivana, Beroun-Město, Wagnerovo nám. 1541
 • Cafourková Andrea, Beroun-Centrum, Havlíčkova 101/18
 • Procházka Jindřich, Beroun-Město, Havlíčkova 1735

Další pracoviště Czech POINT na obecních, městských úřadech nebo městysích v okolí Berouna

a) Broumy, Hudlice, Hýskov, Chodouň, Chrustenice, Chyňava, Karlštejn, Králův Dvůr, Kublov, Liteň, Loděnice, Mořina, Mořinka, Nesvačily, Nižbor, Nový Jáchymov, Otročiněves, Srbsko, Suchomasty, Svatá, Svatý Jan pod Skalou, Svinaře, Tmaň, Trubín, Vráž, Všeradice, Vysoký Újezd, Zdice.

b) Březová, Bzová, Cerhovice, Hořovice, Hostomice, Hvozdec, Komárov, Kotopeky, Libomyšl, Lochovice, Olešná, Otmíče, Praskolesy, Tlustice, Točník, Újezd, Zaječov, Záluží, Žebrák.

Vydávání výpisů a výstupů a příjem podání v rámci Czech POINT

Služby Czech POINT pro veřejnost lze obecně rozdělit do kategorií:

 • výpisy z informačních systémů veřejné správy
 • podání vůči státní správě
 • základní registry
 • datové schránky
 • konverze na žádost a související služby
 • zprostředkovaná identifikace osoby

Výpisy z informačních systémů veřejné správy

 • Výpis z bodového hodnocení řidiče
 • Výpis z insolvenčního rejstříku
 • Výpis z katastru nemovitostí
 • Výpis snímku z katastrální mapy
 • Výpis z veřejných rejstříků (obchodní, spolkový, nadační, ústavů, společenství vlastníků jednotek, obecně prospěšných společností)
 • Výpis z rejstříku trestů

(Pokud jdete žádat o výpis Rejstříku trestů a nejste občanem ČR, informační systém požaduje i doložení rodného příjmení. Žadatelé, kteří nejsou občané ČR, by měli předkládat i doklad, který obsahuje rodné příjmení. Jde například o Rodný list.)

 • Výpis z rejstříku trestů právnické osoby
 • Výpisu seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Výpis ze živnostenského rejstříku

Podání vůči státní správě

 • Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
 • Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)

Datové schránky

 • Zřízení datové schránky
 • Vydání nových přístupových údajů
 • Přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky
 • Zrušení přístupu pověřené osoby
 • Znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
 • Opětovné zpřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
 • Povolení přístupu poštovních datových zpráv
 • Zrušení možnosti příjmu poštovních datových zpráv
 • Oznámení o změně statutárního orgánu
 • Vyřízení reklamace obdržení přístupových údajů do datové schránky  

Konverze na žádost a související služby

 • Autorizovaná konverze z elektronické do listinné podoby dokumentu
 • Autorizovaná konverze z listinné do elektronické podoby dokumentu

Zprostředkovaná identifikace

Základní registry

 • Výpis údajů z registru obyvatel
 • Veřejný výpis údajů z registru osob
 • Neveřejný výpis údajů podnikající fyzické osoby z registru osob
 • Výpis o využití údajů z registru obyvatel
 • Záznam o využívání údajů v registru osob
 • Žádost o změnu údajů v registru obyvatel
 • Žádost o reklamaci údajů při zjištění nesouladu v registru osob
 • Žádost o poskytnutí referenčních údajů z registru obyvatel jiné osobě