Při povodních a zátopové vlně


Při povodních a zátopové vlně
Při povodni:
  • průběžně sledovat vývoj situace, informace o vyhlášených stupních pohotovosti získáte ze sdělovacích prostředků, orgánu obce nebo státní správy (Informace: MěÚ Beroun - odbor životního prostředí tel: 311 654 270, 311 654 272, 311 654 274 nebo úsek krizového řízení a ochrany obyvatelstva, telefon a fax a záznamník: 311 630 211 nebo mobil: 724 280 704, Územní odbor Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje tel: 950 841 541, 950 841 120 nebo 950 841 545 - oddělení ochrany obyvatelstva) 
  • I.      Stupeň povodňové aktivity = STAV BDĚLOSTI (zahajuje činnost hlásná a hlídková služba) 

    II.     Stupeň povodňové aktivity = STAV POHOTOVOSTI (aktivizují se povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi)

    III.    Stupeň povodňové aktivity = STAV OHROŽENÍ (provádějí se zabezpečovací a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace)