Obsah

Bezpečnostní rada

Organizační zařazení

Město Beroun > Starostka

       

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Beroun byla zřízena dne 1. 4. 2011 v souladu s ustanovením § 103 odst. 4 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 18 odst. 2 písm. a) a § 24 odst. 3 zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 9 nařízení vlády č. 462/2000 Sb. k provedení
§ 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů
jako poradní orgán starosty obce s rozšířenou působností pro přípravu na krizové situace ve správním obvodu obce s rozšířenou působností. Zároveň byla zrušena ke dni 1. 4. 2011 Bezpečnostní rada města Berouna zřízená dne 3. 3. 2003.

 

 

 

Osoby

JménoFunkceTelefon
Chalupová Soňa, RNDr.starostka+420 311 654 113
Mišina Michal, Ing.místostarosta+420 311 654 112
Tomčo Dušan, Mgr.místostarosta+420 311 654 112
Stančíková Petratajemník+420 311 654 311
Chalupecký Jiří, Ing.člen+420 311 654 114
Novák Milan, plk. Mgr.Ředitel Územního odboru Beroun HZS STČ kraje se sídlem v Kladně+420 950 841 131
Kratochvíl Jakub, npor. Mg., DiS.člen+420 974 872 701
Šimek Pavel, mjr. Ing.Řídící důstojník Územního odboru Beroun HZS STČ kraje se sídlem v Kladně+420 950 841 131