Bezpečnostní rada

       

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Beroun byla zřízena dne 1. 4. 2011 v souladu s ustanovením § 103 odst. 4 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 18 odst. 2 písm. a) a § 24 odst. 3 zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 9 nařízení vlády č. 462/2000 Sb. k provedení
§ 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů
jako poradní orgán starosty obce s rozšířenou působností pro přípravu na krizové situace ve správním obvodu obce s rozšířenou působností. Zároveň byla zrušena ke dni 1. 4. 2011 Bezpečnostní rada města Berouna zřízená dne 3. 3. 2003.

 

 

 

Osoby

plk. Ing. Tomáš Hradil

Ředitel Územního odboru Beroun HZS STČ kraje se sídlem v Kladně

mjr. Ing. Pavel Šimek

Řídící důstojník Územního odboru Beroun HZS STČ kraje se sídlem v Kladně