Komise pro sociálně-právní ochranu dětí

Komise pro sociálně - právní ochranu dětí  -  složení


Mgr. Václav Veverka - předseda komise


Bc. Milena Stibalová – zástupce předsedy komise


Mgr. Bronislava Žáčková – tajemnice, tel: 311 630 258 


Mgr. Eva Veverková – člen komise


MUDr. František KLIKA – člen komise


Bc. Jana SLAVÍKOVÁ – člen komise


Bc. Radka Redzinová – člen komise