Městská policie

Činnost městské policie:

 • přispívá k ochraně bezpečnosti osob a jejich majetku
 • dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití
 • přispívá k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
 • odhaluje přestupky a jiné správní delikty, za přestupky ukládá v blokovém řízení pokuty nebo věc postupuje ke správnímu řízení, předává pachatele trestných činů, po jejich zadržení Policii České republiky, činí oznámení o podezření ze spáchání trestného činu
 • upozorňuje fyzické a právnické osoby na zjištěné nedostatky a podle konkrétní situace činí opatření k jejich odstranění
 • zajišťuje bezpečnost a pořádek při mimořádných akcích
 • zabezpečuje nebezpečné přechody pro chodce v čase, kdy jdou děti do škol
Zatoulaní psi
 • Městská policie též provádí odchyt zatoulavých zvířat (zejména psů) a nelze-li zjistit majitele, předává je do útulku pro opuštěná zvířata. Více ZDE.
Kdy volat linku 156?
 • Když někdo ruší noční klid, maluje po fasádách domů, ničí veřejnou zeleň, zcizuje jiným, vylepuje plakáty mimo vyhrazená místa, převrací odpadkové koše, rozbíjí zastávky MHD, poškozuje telefonní automaty atd. Přispějte i vy sami k tomu, aby byl v našem měste klid, pořádek a bezpečí.
 • Každý občan má právo se obracet na strážníky se žádostí o pomoc. Strážníci vám rádi požadovanou pomoc poskytnou. Podají vám informace, kde se nacházejí instituce města, hledané adresy, přivolají odbornou pomoc, zneškodní útočníka, zadrží zloděje.
 • Hovor je zdarma a volat můžete 24 hodin. Čím dříve zavoláte, tím rychleji může hlídka městské policie dopadnout viníky.

Strážník je oprávněn:

 • požadovat prokázání totožnosti
 • požadovat potřebná vysvětlení
 • předvést osobu
 • odebrat zbraň
 • zakázat vstup na určené místo
 • otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor
 • odejmout věc
 • zastavovat jedoucí vozidla
 • vstupovat do živnostenských provozoven
 • použít technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla
 • použít donucovacích prostředků, psa a služební zbraň

Městská policie Beroun je výkonným orgánem obce, zřizuje a ruší ji zastupitelstvo města Berouna obecně závaznou vyhláškou. Městská policie je přímo podřízena starostovi města. Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku na území města Berouna. Při plnění svých úkolů spolupracuje s Policií České republiky.
Městská policie slouží všem občanům, které ochraňuje a její činnost je namířena proti narušitelům pořádku.

Kontakty

Telefon: +420 311 625 235 Telefon: +420 311 654 291 Tísňová linka: 156 Fax: +420 311 621 242 E-mail: be5@muberoun.cz

Osoby

David Karamarinov

zástupce velitele

Soňa Hrubá

administrativní pracovnice