Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

UPOZORNĚNÍ

V úterý a čtvrtek 11:00-15:00 z důvodu uzavření budovy pouze pro objednané klienty po telefonické domluvě!

Úřední hodiny

pondělí 8:00 – 17:00
úterý 8:00 – 11:00
středa 8:00 – 17:00
čtvrtek 8:00 – 11:00

Adresa

Pod Kaplankou 21
266 01, Beroun-Město
Hlavní

Osoby

Bc. Marie Marková

    Bc. Marie Marková
vedoucí odboru

Bc. Daniela Kaháčková

vedoucí OSPOD, sociální pracovnice (obvod A, I, CH, O, L) obvod dočasně přidělován vedoucí (J, R, Ř, M, B)

Miluše Beránková

asistentka oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Mgr. Naděje Dondová

sociální pracovnice (obvod C, D, Ď, E, H)

Lenka Ečerová

sociální bydlení, dotace, spolupráce s klubem důchodců

Mgr. Hana Fibingrová

sociální pracovnice (obvod G, K, Q)

Bc. Lenka Hlávková

kurátorka pro děti mládež

Mgr. Květuše Chramostová

sociální kurátorka

Bc. Marcela Junková

sociální pracovnice (obvod Č, F, N, U)

Bc. Blanka Kočeová

koordinátor komunitního plánování sociálních služeb, manažer prevence kriminality, přestupky

Romana Kohoutová, DiS.

výkon opatrovnictví, parkovací průkazy pro OZP, sociální pohřby, zvláštní příjemce dávek důchodového pojištění

Mgr. Petra Kotlíková

sociální pracovnice

Martina Pašková

asistentka odboru

Mgr. Iva Procházková

sociální pracovnice (obvod Š, V, W)

Mgr. Denisa Sadová

sociální pracovnice

Mgr. Ladislava Sekyrková

kurátorka pro děti a mládež

Bc. Milena Stibalová, DiS.

sociální pracovnice (obvod P, Ž)

Bc. Alexandra Váchalová

sociální pracovnice

Mgr. Bronislava Žáčková

pracovnice NRP, přestuky