Úsek matrika

Informace pro zájemce o uzavření sňatku v Berouně

Jak postupovat:

1. Snoubenci si s dostatečným předstihem zajistí termín svatebního obřadu u matričního úřadu. Zde také dostanou potřebné informace k uzavření sňatku.

2. Co musíte předložit – občan ČR:

- vyplněný dotazník k uzavření manželství (dostanete jej na matrice)

- doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)

- rodné listy obou snoubenců

- doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním pasem)

- pravomocný rozsudek o rozvodu s vyznačením právní moci (u rozvedených)

- úmrtní list zemřelého manžela (u ovdovělých)

- rodné listy společných dětí (pokud společné děti snoubenci již mají)

- případně rodné listy dětí nevěsty (pokud otec těchto dětí není znám)

3. Oddávací dny:

Dle usnesení Rady města Beroun jsou oddávacími dny každý sudý pátek a každá lichá sobota v roce od 10:00 do 13:00 hod.

4. Správní poplatky:

5000,- Kč – uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky

3000,- Kč – uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž má pouze jeden trvalý pobyt na území České republiky

3000,- Kč – svatba mimo stanovený den, místo anebo hodinu (pouze na základě povolení a dohody s matrikou)

Vystavení duplikátu (oddací list, rodný list, úmrtní list...) - 300,- Kč

5. Poznámka:

Městský úřad Beroun zajišťuje svatby u těchto obcí: Beroun, Nižbor, Hýskov, Chyňava, Tetín, Železná, Vráž, Bykoš, Koněprusy, Málkov, Suchomasty, Tmaň, Vinařice.

6. Obřadní síň:

obřadní síň je jednou z nejpůsobivějších částí radnice. Výzdobu, která zachycuje místní zvláštnosti, provedl v roce 1902 berounský sochař Vilém Amort. Místnost má zajímavý strop se soškami a bohatými ornamenty, přičemž hlavními motivy jsou trilobiti, kteří představují nejčastěji se vyskytující druhy zkamenělin v okolí Berouna.

Po obvodu stropu je rozmístěno symetricky šest trilobitů, jejichž maximální délka je 40 cm a šířka 30 cm. Amort zobrazoval trilobity zřejmě podle reálných předloh.

Pracoval patrně pod odborným vedením, které mu však ponechávalo určitou volnost ve stylizaci ve vlastním zobrazování. Mezi trilobity jsou bílé a zlaté, různě široké, zprohýbané a spirálově stočené ornamenty. Často se zde objevují motivy lipových větviček s květy.

7. Přístup:

Do 2. patra je možný po schodišti hlavním vchodem z náměstí. Bezbariérový vstup je zadním vchodem z ulice Na Příkopě.

8. Focení:

Fotografie je možné pořizovat jak v budově radnice, tak i v atriu.

Úřední hodiny

pondělí 8:00 – 17:00
středa 8:00 – 17:00

Adresa

Husovo nám. 68
266 01, Beroun-Centrum