Obsah

Projekty z EU

Územně analytické podklady
Nouzová opatření po povodních v srpnu 2002, čestné uznání
Lávka pro pěší přes Berounku
Parkoviště pro osobní vozidla Boškův statek
Komunitní centrum Beroun
Beroun - město cestovního ruchu
Rekultivace černé skládky v katastrálním území Zdejcina
Rozšíření kanalizace v aglomeraci Beroun
Komunitní plánování sociálních služeb - Beroun
Typový projekt – Czech Point – Kontaktní místo
In-line pražské předměstí Beroun
Městské kino s novou tváří
P+R u železniční stanice Beroun
Územní plán města Berouna
Cyklostezka Po stopách českých králů - 1. část
Do práce na kole - lávka přes železniční most
Kdo si hraje, nezlobí
Mateřská školka Preislerova, Beroun
Zavedení principů procesního řízení
Rozvoj služeb e-Governmentu obce s rozšířenou působností
Projekt systémového vzdělávání zaměstnanců a politiků MěÚ Beroun
Komunitně plánujeme v Berouně
Berounské silnice bez výtluků
Mají si kde hrát?
MŠ Beroun - Inovace a legrace
Bezpečně do školy
Berounská keramika - znamení identity města
Bezpečně za sportem
Sportujeme rádi
Sejdeme se na Plzeňce
Konsolidace IT a nové služby TC ORP Beroun

II. ZŠ Preislerova - zateplení

MŠ Drašarova Beroun - zateplení
Územní studie krajiny SO ORP Beroun

Územní studie krajiny SO ORP Beroun - kofinancování
Územní studie jižní paralelní komunikace Beroun – přeložková trasa silnice II/605
Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun
Územní studie vybraných veřejných prostranství v Berouně

Elektromobily pro zdravější Beroun

MŠ Pod Homolkou - stavební úpravy

Přístavba pavilonu /odborné učebny/ na 2. ZŠ Beroun

Beroun - bezpečné město

Školka blízká přírodě aneb přírodní zahrada v MŠ Tovární, Beroun

Vlastní cestou objevitele aneb přírodní zahrada v MŠ Pod Homolkou, Beroun

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun II.

Nové funkce IS města Beroun 

Automatické parkovací zařízení pro kola Beroun 

Parkoviště P+R Na Podole, Beroun 

Zateplení MŠ Tovární ve městě Beroun

Lávka přes D5 a Litavku v Berouně (oprava) 

Přestavba části Komunitního centra Beroun na MŠ 

Beroun - door to door systém sběru svozu odpadů