Strategický plán

Strategický plán rozvoje města Berouna byl zpracován v listopadu 2005. Řízení celého procesu zajišťovala konzultantsko-inženýrská společnost DHV CR.

Základní informace

Zadavatel: Město Beroun

Kontaktní osoba: Ing. arch. Dana Vilhelmová

E-mail: uprr@muberoun.cz

Telefon: +420 311 654 180

Zpracovatel: Haskoning DHV Czech Republic,spol.s r.o., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8

Termín realizace: listopad 2005

Strategický plán rozvoje města Berouna byl zpracováván v několika fázích

Analytická část

 • Úvod a metodika
 • Základní údaje
 • Poloha města
 • Obyvatelstvo a bydlení
 • Ekonomika a trh práce
 • Infrastruktura a životní prostředí
 • Limity rozvoje města
 • Správa města
 • Průzkum názorů obyvatel
 • Analýza SWOT
 • Seznam použitých zdrojů
 • Přílohy

Návrhová část

 • Vize rozvoje (pracovní verze s variantními rozvojovými scénáři)
 • Hlavní problémy města
 • Dlouhodobé cíle a strategie
 • Popis navržených opatření

Realizační část

 • Akční plán
 • Návrh systému projektového řízení na městě

Soubory ke stažení

analyticky_profil.zip
analyticky_profil_prilohy.zip
navrhova_cast.zip