Obsah

Strategický plán rozvoje města

Strategický plán rozvoje města Berouna byl zpracován v listopadu 2005. Řízení celého procesu zajišťovala konzultantsko-inženýrská společnost DHV CR.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Zadavatel: Město Beroun

Kontaktní osoba: Ing. arch. Dana Vilhelmová

e-mail: uprr@muberoun.cz

tel.: +420 311 654 180

Zpracovatel: Haskoning DHV Czech Republic,spol.s r.o.

Sokolovská 100/94
186 00 Praha 8

Termín realizace: listopad 2005

Strategický plán rozvoje města Berouna byl zpracováván v několika fázích:

           Analytická část

Úvod a metodika

Základní údaje

Poloha města

Obyvatelstvo a bydlení

Ekonomika a trh práce

Infrastruktura a životní prostředí

Limity rozvoje města

Správa města

Průzkum názorů obyvatel

Analýza SWOT

Seznam použitých zdrojů

Přílohy

Návrhová část

Vize rozvoje (pracovní verze s variantními rozvojovými scénáři)

Hlavní problémy města

Dlouhodobé cíle a strategie

Popis navržených opatření

Realizační část

Akční plán

Návrh systému projektového řízení na městě

Soubory ke stažení

analyticky_profil.zip
analyticky_profil_prilohy.zip
navrhova_cast.zip

nahoru