Obsah

Územní plánování

 

Územní studie krajiny SO ORP Beroun

 

Cílem projektu je vypracování komplexního a uceleného krajinného dokumentu pro celý správní obvod ORP Beroun. Řešené území o celkové rozloze 415,675 km2 zahrnuje 48 obcí.

Tento dokument umožní koncepční víceoborový přístup k řešení krajiny zejména v nezastavěném území s využitím koordinační úlohy územního plánování. Účelem je vtvořit základní podklad pro plánovací a rozhodovací činnost v krajině bez ohledu na to, který orgán je k rozhodování příslušný. Díky studii může dojít i k upřesnění vymezení typů krajin a jejich cílových charakteristik v zásadách územního rozvoje. Neméně významná bude koordinační úloha územní studie z hlediska důležitých záměrů a systémů v krajině.

Zpracování dokumentu napomůže najít řešení různorodých problémů, které se vyskytují na území každé z obcí.

 

 

Základní informace ke studii

 

Zadavatel:                    Město Beroun

Kontaktní osoba:          Ing. arch. Dana Vilhelmová, vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje

Telefon:                       +420 311 654 180

E-mail:                         uprr4@muberoun.cz

 

 

 

Zpracovatel:                 PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.

                                    Moravská 758/95

                                    700 30 Ostrava – Hrabůvka

 

 

 

Termín realizace projektu: 10/2017 – 11/2019

 

Etapy projektu:             1. etapa – doplňující průzkumy a rozbory

                                     2. etapa – návrh územní studie

                                     3. etapa – čistopis územní studie

 

Projekt „Územní studie krajiny SO ORP Beroun“ je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu, reg. č. CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0004793

 

3. etapa - čistopis územní studie

textová část

návrh

karty okrsků

 

grafická část

migrace ÚSES

doplnění ÚAP

hlavní výkres

přehledový výkres

změny plochy

 

2. etapa - návrh územní studie

textová část

návrh

karty okrsků

 

grafická část

ÚSES - migrace

doplnění ÚAP

hlavní výkres

změny plochy

přehledový výkres

 

1. etapa - doplňující průzkumy a rozbory

ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY SO ORP BEROUN - DOPLŇUJÍCÍ PRŮZKUMY A ROZBORY