Územní studie krajiny SO ORP Beroun

Cílem projektu je vypracování komplexního a uceleného krajinného dokumentu pro celý správní obvod ORP Beroun. Řešené území o celkové rozloze 415,675 km2 zahrnuje 48 obcí.

Tento dokument umožní koncepční víceoborový přístup k řešení krajiny zejména v nezastavěném území s využitím koordinační úlohy územního plánování. Účelem je vtvořit základní podklad pro plánovací a rozhodovací činnost v krajině bez ohledu na to, který orgán je k rozhodování příslušný. Díky studii může dojít i k upřesnění vymezení typů krajin a jejich cílových charakteristik v zásadách územního rozvoje. Neméně významná bude koordinační úloha územní studie z hlediska důležitých záměrů a systémů v krajině.

Zpracování dokumentu napomůže najít řešení různorodých problémů, které se vyskytují na území každé z obcí.

Základní informace ke studii

Zadavatel: Město Beroun

Kontaktní osoba: Ing. arch. Dana Vilhelmová, vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje

Telefon: +420 311 654 180

E-mail: uprr4@muberoun.cz

Zpracovatel: PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o., Moravská 758/95, 700 30 Ostrava – Hrabůvka

Termín realizace projektu: 10/2017 – 11/2019

Etapy projektu       

  • 1. etapa – doplňující průzkumy a rozbory
  • 2. etapa – návrh územní studie
  • 3. etapa – čistopis územní studie

Projekt „Územní studie krajiny SO ORP Beroun“ je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu, reg. č. CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0004793

3. etapa - čistopis územní studie

Textová část

Grafická část

2. etapa - návrh územní studie

Textová část

Grafická část

1. etapa - doplňující průzkumy a rozbory

Územní studie krajiny SO ORP Beroun - doplňující průzkumy a rozbory