Integrovaná doprava Berounsko

Od 13. prosince 2020 dochází k velkým změnám v hromadné dopravě. K tomuto datu se totiž spustí integrovaná doprava na Berounsku, kterou odsouhlasila Rada Středočeského kraje. Integrace je plánována již několik let a přinese s sebou řadu změn v příměstské autobusové dopravě i v městské hromadné dopravě. Co nás tedy čeká? Zavedeno bude 23 nových linek a 6 stávajících bude změněno. Jednotlivé linky budou mezi sebou provázány, dojde tak k plošnější a efektivnější obsluze území. Některé linky MHD se překrývaly s dalšími spoji a nyní byly integrovány do tohoto systému. Tato změna má přinést mimo jiné urychlení odbavení cestujících. Provoz bude hlídán koordinačním dispečinkem. Na linkách bude platit pásmový a časový tarif PID s možností využití přestupních jízdenek i časových kuponů, a to v papírové i elektronické podobě, včetně možnosti nákupu jednorázového jízdného platební kartou u řidiče nebo pomocí mobilní aplikace PID Lítačka. Díky Tarifu PID ušetří cestující zejména při pravidelném dojíždění.

Důležité kontakty

Máte dotazy k jednotlivým linkám či k jízdnímu řádu?

Pište na: podnety@idsk.cz

Kde najdete potřebné informace včetně jízdních řádů a vedení jednotlivých linek v rámci integrované dopravy Středočeského kraje? https://pid.cz/integrace-verejne-dopravy-na-berounsku-a-horovicku/

Kde si mohu zažádat on-line o lítačku?

www.pidlitacka.cz

Telefonní kontakt

234 704 560

Informační brožura

Informační brožura s jízdními řády ke stažení ZDE

Nejčastější dotazy

Co nám integrace dopravy přinese?

Integrace dopravy na Berounsku má přinést řad výhod, například zřízení centrálního přestupního uzlu Beroun na autobusovém nádraží z nově integrovaných linek na stávající páteřní integrované železniční linky. Přestupní uzel je mimo hlavní komunikace a umožňuje bezpečný přestup mezi linkami bez ohrožování cestujících tranzitní dopravou.

Linky jsou koncipovány jako průjezdní model, čímž umožňují lepší spojení obcí s nákupními možnostmi i centrem Berouna. Jednotlivé linky budou mezi sebou provázány, dojde tak k plošnější a efektivnější obsluze území. Změna má nabídnout pravidelnější spojení z oblasti Berouna a Králova Dvora na železnici.  Integrace má přinést posílení a doplnění regionálních spojů zejména v mimošpičkových obdobích. Zlepšit se má mimo jiné také obsluha Hostimi.

Změny na trasách linek

Od 13. prosince vejdou v platnost nové jízdní řády a aktualizované trasy jednotlivých autobusových linek. Dosavadní návrhy obcí a veřejnosti, které bylo možné zapracovat, byly provedeny, pokud mohla být dodržena návaznost jízdních řádů. To by totiž mělo být prioritou při sestavování jízdních řádů. Některé linky doznají výrazných změn, proto doporučujeme předem se s novým řádem seznámit. Mapy jednotlivých linek přinášíme uvnitř list na str. 9 a 10, kde můžete zjistit, která linka vede přes vaši zastávku. Jedná se o poslední aktuální vedení linek, které mělo město Beroun k dispozici od Integrované dopravy Středočeského kraje v době uzavírky Radničního listu. Do spuštění integrované dopravy může dojít k drobným změnám, proto doporučujeme vše ověřit na webových stránkách www.pid.cz případně následně na samotných zastávkách, až budou vyvěšeny nové jízdní řády.

Jak to bude s MHD?

Pojmenování linek městské hromadné dopravy, známé pod písmeny A, B, C a H, s novým systémem končí. Změny na linkách MHD budou spočívat nejen v jejich přejmenování, respektive přečíslování, ale částečně i ve vedení samotných tras. Nové linky si opět můžete dohledat v přiložených mapách. 

Do blízké budoucnosti se chystá několik změn, které mají vést k lepší obslužnosti především nově vznikajících lokalit.  „Na základě studie dopravy projednáváme nové trasy linek městské hromadné dopravy, které by vedly i novými zastavěnými lokalitami, například na Malém sídlišti nebo na Paloučku apod. Díky tomu bychom mohli přiblížit občany do centra města či k dalším navazujícím spojům. Školní autobusy pouze pro děti naše legislativa nezná, přesto některé z těchto nově zřízených linek bychom chtěli časově provázat se školní výukou,“ uvedl místostarosta Michal Mišina.

Změny v jízdném

Kdo cestuje například Pražskou integrovanou dopravou, ví, že cena jízdného se odvíjí od jednotlivých pásem. Podobně tomu bude i v případě Integrované dopravy na Berounsku. Díky dohodě bude udělena výjimka pro Beroun a sousední Králův Dvůr. Cestující v rámci těchto dvou měst budou platit u předplatního jízdného jednoho tarifního pásmo (pásmo 4).

Cena plnocenného nepřestupního jízdného pro cesty na území měst Beroun na Králův Dvůr je nově sjednocuje na 12 Kč bez ohledu na způsob platby.  Zvýhodněné jízdné se poskytuje dle jízdného PID.

Jednorázové jízdné můžete uhradit buď v hotovosti, nebo je možné platit prostřednictvím platební karty.

Pokud využíváte hromadnou dopravu pravidelně, pak se určitě vyplatí zajistit si kupóny, které jsou vydávány jako měsíční, čtvrtletní nebo roční.

Co se současnými čipovými kartami?

Dosavadní čipové karty vydávané společností Arriva mají nahrané dvě aplikace. Jednou z nich je tzv. peněženka, kterou bude moci cestující využívat i po přechodu na integrovanou dopravu. Další z aplikací na čipové kartě jsou časové kupóny. Ty však k 12. prosinci končí a nahradí je tzv. Lítačka. V Berouně ji již nyní můžete zakoupit v pokladně na hlavním vlakovém nádraží nebo si o její vydání můžete zažádat přes webový formulář na stránkách www.pidlitacka.cz. Kancelář společnosti Arriva, která sídlí v Plzeňské ulici, tyto kupóny ani žádosti o vyřízení lítačky NEZAJIŠŤUJE!

Zlevněné jízdné či jízdné zdarma

Děti, junioři a studenti do 26 let budou mít nově v územním obvodu Beroun a Králův Dvůr nárok na zvýhodněné jízdné – tzn. cena je ve výši ¼ jednotlivého jízdného. Junioři od 15 let do 18 let  musí při platbě prokázat svůj věk, studenti od 18 do 26 let se musí prokázat žákovským  průkazem, průkazem ISIC nebo průkazkou PID student s potvrzením o studiu. Zvýhodněné jízdné platí i pro seniory od 65 do 70 let, ti musí prokázat věk. V hromadné dopravě jízdné neplatí dítě do 6 let, musí však mít s sebou doprovod starší 10 let. S výjimkou vlaků pak dále cestují zdarma senioři nad 70 let a osoby s průkazem ZTP.