AKTUALIZUJEME: Na přání občanů rozšiřujeme modrou zónu

Od června se rozšiřuje modrá zóna 2

Ve městě Beroun se od 1. června rozšiřuje modrá zóna. Značení se ve vybraných lokalitách začíná malovat právě v těchto dnech. Rezidenti se dlouhodobě potýkali s problémy spojenými s parkováním u svého bydliště.

 „Na přání občanů jsme se rozhodli o rozšíření modré zóny na několik dalších ulic a doufáme, že se tak situace s parkováním v těchto obytných zónách výrazně zlepší,“  říká místostarosta Michal Mišina.

Modrá zóna se nově rozšiřuje na vyznačená místa v ulicích Plzeňská, Profesora Urbana, Třebízského, Chválova, Okružní, Na Kaplance, Nad Hřištěm, V Hlinkách a za bytovým domem v ulici Talichova.

Pro parkování v nové Modré zóně III bude nutné vlastnit parkovací kartu, ta se vyzvedává v budově Policie ČR v Tyršově ulici. Vyzvednout kartu si zde můžete každé pondělí a středu v  úředních hodinách vždy od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00. Zažádat o kartu je v současnosti možné pouze osobně, online žádosti bude možné podávat až později, zřejmě od dalšího roku.

V nově vzniklých modrých zónách mohou zájemci žádat o parkovací karty do 30. června. Do tohoto data bude Městská policie akceptovat parkování bez udílení pokut. Bude jen řidiče informovat o nutnosti pořízení parkovací karty nejpozději právě do 30. června. 

V ulicích Profesora Urbana, Třebízského a Chválova bude navíc možné parkovat s parkovacím kotoučem, a to v délce maximálně 2 hodin.

Kde získat parkovací kartu

Parkovací karta se vydává na jeden kalendářní rok. Je platná po dobu příslušného kalendářního roku a po jeho uplynutí ještě do 31. ledna následujícího roku. Karta je nepřenosná na jiné vozidlo, než na jehož registrační značku byla vydána. Vydává se pouze žadatelům, kteří v dané zóně mají trvalý pobyt, nebo podnikatelům, kteří v oblasti mají sídlo či provozovnu.

Poplatky za stání v modré zóně

Pravidla a poplatky budou pro novou Modrou zónu stejné, jako u stávajících. Parkování pro jedno vozidlo v Modré zóně I, II a III vyjde berounské rezidenty na 360 Kč ročně. Výše poplatků se mění podle počtu vozidel. Za rezidentní parkovací kartu pro dvě auta si obyvatelé zaplatí 1 800 Kč a za třetí a každé další auto potom 3 600 Kč. Cena parkovací karty pro fyzické a právnické osoby, které mají ve vybrané oblasti sídlo nebo provozovnu, je vyšší. Pohybuje se v rozmezí od 4 000 do 24 000 Kč, i v tomto případě záleží na počtu vozidel a výběru zóny, na kterou se karta bude vydávat. Vytvoření duplikátu karty vás vyjde na 500 Kč. Cena za parkovací kartu vydanou v průběhu roku, jako tomu bude u nových modrých zón III, bude cena poměrnou částí z ceny za kalendářní rok.  

V modrých zónách je možné zajistit i jednodenní parkovací kartu. Tu můžou pořídit pouze obyvatelé dané zóny a slouží pro parkování jejich návštěvníků. Toto parkování vyjde na 100 Kč na den. Jednodenní karty se také vztahují i na parkování servisních vozidel a vozidel údržbářům, opravářů a jiných řemeslníků. Karta musí být vždy viditelně a čitelně umístěna za čelním sklem vozidla.

 

Datum vložení: 23. 5. 2023 7:58
Datum poslední aktualizace: 2. 2. 2024 13:12