Mimořádné jednání zastupitelstva dalo zelenou pro řešení bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel a seniory

Mimořádné jednání zastupitelstva dalo zelenou pro řešení bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel a seniory 1

Zastupitelstvo města na středeční mimořádné schůzi jednomyslně schválilo záměr koupě odštěpené části společnosti PRENDE s.r.o., respektive nemovitosti, kde by v případě odkupu mohlo vzniknout ekonomické bydlení.

Řešení tohoto tématu je tak v souladu s programovými prioritami koalice na podporu dostupného bydlení pro všechny, kteří se dostanou do problematické životní situace. Vedení města také schválilo záměr prodeje městských pozemků v ulici K Zahrádkám formou transparentní elektronické aukce. Cílem prodeje je zajistit financování pro koupi vhodnějšího pozemku, který je i lépe situovaný k vybudování sportoviště pro veřejnost. Dalším bodem jednání Zastupitelstva bylo vyplacení nájemného za užívání prostor pozemků v k. ú. Hostim u Berouna, které nebylo schváleno. Důvodem jsou nepřiměřené požadavky majitele pozemku, které jsou navíc v rozporu se zákonem.

Schválení záměru na odkoupení odštěpené části společnosti PRENDE s.r.o., opravňuje vedení města jednat o podmínkách nákupu se současným vlastníkem. Jedná se fakticky o ubytovnou s pozemkem. Tu lze uzpůsobit na ekonomické bydlení určené lidem, kteří se dostali do tíživé životní situace. Nemovitost se nachází v areálu bývalé Tiby, naproti Krajské veterinární správě v ulici Na Drážkách. V případě, že se městu podaří nemovitost odkoupit, tak by zde mohlo vzniknout přibližně 20-24 bytů. Po dlouhé době se tak v Berouně vyskytla možnost k vybudování dostupného bydlení pro všechny.

"Schválení záměru na koupi odštěpené části společnosti PRENDE s.r.o. je prvním krokem k navýšení tolik potřebných kapacit na dostupné bydlení pro všechny, především pro lidi, kteří potřebují pomoc v této těžké době. Jednáme tak v souladu s programovými prioritami koalice na podporu dostupného bydlení," uvedla starostka města Beroun, Soňa Chalupová.

Zastupitelstvo dále schválilo záměr na prodej pozemků v ulici K Zahrádkám formou elektronické aukce, jakožto nejtransparentnější možností prodeje. Elektronická aukce nezavazuje město k prodeji pozemku, pokud s ním vedení města z nejrůznějších důvodů nebude souhlasit. Cílem aukce je zjistit možnosti prodeje a pokud možno maximalizovat zisk. O celý prodej by se měla postarat externí firma, která se specializuje na elektronické aukce a prodej pozemků. Záměrem prodeje je získat prostředky na koupi pozemku od Českých drah v blízkosti Skateparku Beroun, kde město plánuje vystavět sportoviště. I tento záměr je v souladu s koaličními prioritami na podporu sportu a volnočasových aktivit, formálně byl tento záměr projednán při loňském schvalování rozpočtu. "Pozemky v ulici K Zahrádkám slouží jako finanční rezerva města. Cílem prodeje je tedy získat finanční prostředky na mnohonásobně větší pozemky, které město Beroun využije lépe a může na nich téměř ihned začít stavět sportoviště pro veřejnost, bez nutnosti změny v územním plánu," řekl k záměru místostarosta Michal Mišina. Vedení města chce využít této situace, kdy je možné za malé pozemky získat až zhruba 5x větší. Obecně je však proti prodeji městských pozemků. „V tomto případě jde ale defacto o výměnu pozemku za pozemek,“ uzavřel Michal Mišina.

“Našimi kroky už roky podporujeme především mládež, aby vedli aktivní životní styl. S novým sportovištěm tak vzniknou další možnosti pro zdravý pohyb Berouňáků a proto jsme velice rádi, že návrh zastupitelstvo schválilo,“ dodal k plánu místostarosta Dušan Tomčo.

V dalším bodě zastupitelstvo neschválilo uhrazení nájemného za užívání prostor pozemku v k. ú. Hostim u Berouna. Požadavky majitele jsou totiž v rozporu se zákonem a dle vedení města ze svých požadavků majitel nechtěl ani po vyzvání ustoupit. V případě, že by město požadavky majitele pozemku schválilo, hrozila by městu trestněprávní odpovědnost.

"Vedení města dlouhodobě usiluje o nalezení konsenzu s majitelem pozemku, ale z legislativních důvodů máme omezené vyjednávací možnosti. Zatím se nám podařilo najít jiné stanoviště pro kontejnery, které jsou na pozemku umístěny. Kompenzace za užívání pozemku budou tedy předmětem dalších jednání s majitelem pozemku," vyjádřila se k problému starostka Soňa Chalupová

Vedení města má pochopení pro majitele pozemku a vzniklou nespravedlnost. Situaci se snaží vyřešit od roku 2019. Problém s využíváním pozemku vznikl už v roce 2006, od té doby se žádnému předchozímu vedení města Beroun nepodařilo najít smírné řešení pro obě strany.

Datum vložení: 20. 10. 2023 16:52
Datum poslední aktualizace: 2. 2. 2024 13:12