Přejeme úspěšné vykročení do roku 2024

Přejeme úspěšné vykročení do roku 2024 1

Většina z nás si dává předsevzetí, se kterými vstupujeme do nového roku. Nová předsevzetí ale vycházejí z ohlédnutí za rokem minulým. Stejně tak se vedení města ohlédlo za právě uplynulým rokem.

Byl to rok plný změn, ale také rok splnění části našich předsevzetí. Těch předsevzetí, která vycházejí z volebního programu, se kterým jsme získali vaše hlasy. Přesně tak, jak bylo slíbeno ve volebním programu, se vedení města zasadilo o řadu významných investic, rekonstrukce silnic, chodníků i cyklostezky. Vyřešil se problém s parkováním residentů v dalších částech města, kde vznikla řada dalších parkovacích míst. Revitalizovala se veřejná prostranství s ohledem na ekologii a novou ekologickou strategii města. Proběhla rozsáhlá rekonstrukce škol a školek, která dorovnala reálnou kapacitu s tou rejstříkovou. Byla vypracována nová demografická studie a její výsledky slouží jako podklad pro jednání s okolními obcemi. Vedení města také zahájilo práci na příslibu obyvatelům o vytvoření ekonomického bydlení pro potřebné. Investuje se do rozvoje sportu a trávení volného času Berouňáků, ať už jde o nové sportoviště, a dalších akce. A v neposlední řadě se Beroun opět zapsal jako kulturní centrum regionu, a to nejen díky roku Václava Talicha. Předsevzetím města Beroun pro tento rok je dále pokračovat v tom, aby se občanům Berouna žilo lépe a byli jsme ještě lepšími sousedy než doposud.

Investovali jsme jak do historie, tak do budoucnosti

Město zajistilo potřebnou rekonstrukci střechy na Pražské bráně a opravilo veřejná prostranství ve Slapské ulici. Proběhla revitalizace prostoru před Hvězdou. Už v těchto projektech kladla radnice důraz na používaní ekologických prvků.

Do plánování nové podoby Městské hory radnice přizvala i veřejnost. “Měnda“ se tak stane prvním projektem, kde bude vyzkoušen zájem veřejnosti o zapojení do obnovy veřejného prostranství.

Zrekonstruované silnice a parkování pro residenty v Berouně

Na podnět obyvatel Berouna radnice rozšířila modré zóny, a to vše v návaznosti na vybudovaná parkoviště P+R a posílení veřejné dopravy v předchozích letech. K tomu byly instalovány nové platební automaty s moderními funkcemi.

Plzeňská ulice byla zrekonstruována o dva týdny dříve, než bylo plánováno. Na podzim proběhla rekonstrukce parkoviště u Švermovy ulice, kde celkově bude přes 100 parkovacích míst.

Radnice také prioritně pokračuje ve spolupráci se Středočeským krajem na rekonstrukci mostu TGM a výstavbě potřebného jižního „obchvatu“.

Město dosáhlo rozšíření kapacit MŠ a je připraven plán pro novou školu

Na Máchovně vznikne nová mateřská škola s kapacitou až 166 dětí, městu se podařilo odblokovat stavební řízení a školka by mohla být hotová na školní rok 26/27.

V Jungmannově základní škole byla dokončena přístavba dvou jazykových učeben a pro školu je připravena studie k přístavbě podkroví. Pro 2. ZŠ Preisslerova je připravena stavba nové tělocvičny, kde by na střeše měly být umístěny solární panely. 3. ZŠ Wagnerovu čeká rekonstrukce fasády.

Demografická studie, kterou si město nechalo vypracovat, potvrdila dostatečnou kapacitu škol v Berouně. V případě potřeby má ale město připraven plán na vybudování nové školy. Vedení města také pokračuje v aktivní komunikaci se starostkami a starosty okolních obcí ohledně problematiky školství.

Radnice také v návaznosti na skvělý ohlas Berouňáků dále rozvíjí úspěšné projekty Trenéři do škol a Lokomoce, které vedou děti k pohybu.

 

V Berouně přibývá zeleň, a to i díky Adaptační strategii radnice

V první polovině roku byl dokončen park v Košťálkově ulici a druhá etapa revitalizace parku u Medicentra. Vysoutěžili jsme firmu na výstavbu nového parku na Homolce, rekonstrukci Zábranského parku a započali jsme s obnovou parku před obchodní akademií.

Berounští zastupitelé schválili Adaptační strategii na změnu klimatu. Dokument zahrnuje řešení pro zmírnění dopadu klimatických změn. Řadu z těchto řešení již město používá ve svých projektech a je kladen velký důraz na výsadbu stromů. Do konce roku město vysadilo přibližně tři desítky stromů, včetně náhradní výsadby.

Vzniká další ekonomické městské bydlení

Po dlouhé době se objevila příležitost na vybudování ekonomicky přijatelného bydlení pro potřebné. Zastupitelé schválili zahájení jednání se společností PRENDE o odkupu bývalé ubytovny v areálu TIBA, kde by mohly vzniknout městské byty k těmto účelům.

Město také podporuje řadu iniciativ, jak podpořit lidi, kteří se ocitnou ve složité životní situaci. Například na jaře zástupci města společně s provozovatelem jídelen Primirest našli využití nevydaných obědů. Dvakrát týdně jsou tyto obědy poskytnuty matkám s dětmi v azylovém domě Berounka.

Vzniká více možností pro sport a volný čas v Berouně

Berounská sportovní začala s přístavbou nových kabin na Zimním stadionu. Rada města doporučila, prodej pozemků přilehlých ke Gymnáziu Joachima Barranda, kde Středočeský kraj vybuduje moderní sportovní halu, kterou by kromě dětí využívala i veřejnost a berounské sportovní kluby.

V červnu se konal Veletrh sportu, kde bylo prezentováno 36 sportů pro děti, další úspěšnou akcí pro mládež je Revolution train, která pomocí smyslového prožitku seznamuje mládež s krizovými situacemi, věnuje se prevenci drogové závislosti nebo třeba kyberšikaně.

Město také průběžně pracuje s provozovatelem na revitalizaci Kempu na hrázi a připravuje rekonstrukci Amfiteátru.

Beroun opět kulturním centrem regionu i díky roku Václava Talicha

Rok 2023 byl Rokem Václava Talicha, který vyvrcholil v říjnu, kdy začal 41. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Talichův Beroun. Ohlas veřejnosti na sérii koncertů byl ohromný. I tento rok také proběhl v Berouně Královský průvod císařovny Elišky. Akce se účastní zástupci partnerského města Glosar, v rámci rozvoje spolupráce mezi partnerskými městy.

Město Beroun se také zařadilo mezi více než šedesát českých měst, kde byly do dlažby vloženy tzv. Stolpersteiny, česky známé jako kameny zmizelých. Jedná se o památku židovským obětem nacistického režimu.

Datum vložení: 31. 12. 2023 12:00
Datum poslední aktualizace: 2. 2. 2024 13:12