PŘIPOMÍNÁME: V pondělí 8. července začne Středočeský kraj s opravou Plzeňské ulice

mapa 1. etapy

V letošním roce se Středočeský kraj rozhodl opravit o prázdninách povrch části silnice II/605, a to v centru Berouna. Jedná se o úsek od křižovatky Plzeňská x Koněpruská až k mostu TGM přes Berounku.

 

Vzhledem k lokalitě musí být rekonstrukce rozdělena do tří etap, ta první odstartuje již 8. července. Zároveň se Středočeský kraj pustil do opravy své další komunikace a i v tomto případě zasáhne do katastru města Beroun. Konkrétně se jedná o silnici II/116, a to v úseku od firmy Swisspearl (dříve Cembrit) až do Hýskova.

Plzeňská, třída Pol. Vězňů - 1. etapa

Přiblížíme si nyní více 1. etapu, která potrvá od 8. do 24. července a na ni je již také vydané DIO. Uzavřen bude úsek Plzeňské ulice od křižovatky s ulicí Zvonařova až po křižovatku s ulicí Tyršova (křižovatka u Plzeňské brány). Objízdná trasa je vedena ulicemi Košťálkova, třída Míru, Jungmannova, Za Městskou horou a Okružní, a to obousměrně. Plzeňská ulice zůstane obousměrně průjezdná od ul. Košťálkova až ke křižovatce s ulicí Zvonařova. Po dobu této rekonstrukce budou ulice Zvonařova a část ulice Kollárova převedeny na jednosměrný provoz. Vzhledem k rekonstrukci křižovatky s ulicí Koněpruská bude v tomto období uzavřena i část ulice Koněpruská od kruhového objezdu. Doprava z tohoto směru bude svedena do ulice Obchodní. (více viz mapa)

mapa 1. etapy

Plzeňská, třída Pol. Vězňů - 2. a 3. etapa

Druhá etapa má trvat od 25. července do 4. srpna a zahrnuje úsek od křižovatky s ulicí Tyršova až ke křižovatce s ulicí Okružní. Poslední třetí etapa je naplánována Středočeským krajem od 5. do 25. srpna a zaměří se na úsek od křižovatky s ulicí Okružní až k mostu TGM, tedy mostu přes Berounku. I tyto úseky si můžete prohlédnout v přiložených mapách, protože ale pro tyto úseky není zatím vydáno DIO,  může ještě dojít k drobným změnám. Proto vás před každou další etapou opět blíže seznámíme s částí opravovaného úseku silnice II/605 i s objízdnými trasami.

mapa 2. etapy

mapa 3. etapy

Důvod oprav

Důvodem rekonstrukcí je stav vozovky. Stávající živičný povrch silnice je u konce životnosti, objevují se na ní trhliny a začínající se vytvářet vyjeté koleje. Protože se jedná o extrémně vytížený průtah městem, je potřeba opravit povrch i s ohledem na bezpečnost provozu.

Silnice II/116 – etapa Beroun – Hýskov

Středočeský kraj v současné době na etapy rekonstruuje část silnice II/116 v celkovém úseku mezi Berounem a Nižborem. Do katastru našeho města zasahuje etapa, která zahrnuje úsek  silnice od firmy Swisspearl (dříve Cembrit) až do Hýskova. Úplná uzavírka této části komunikace má trvat od 18. července do 9. srpna. Objízdná trasa je vedena přes Chyňavu (viz mapa).

mapa uzavírky Beroun - Hýskov

 

 

Datum vložení: 4. 7. 2024 9:05
Datum poslední aktualizace: 4. 7. 2024 9:05