Realizace jižního obchvatu již probíhá v souladu s harmonogramem

Realizace jižního obchvatu již probíhá v souladu s harmonogramem 1

Středočeský kraj podal v únoru na odboru dopravy v Berouně žádost o územní povolení pro klíčovou část jižního obchvatu, okružní křižovatku u OMV. Kraj tak jedná v souladu s harmonogramem, který si odsouhlasil s Berounem.

Současně Králův Dvůr získal územní rozhodnutí na část obchvatu, která je pokračováním berounské části až k přejezdu u cementárny. Stavba okružní křižovatky a celého úseku obchvatu do Králova Dvora se plánuje na začátek roku 2025, výstavba potrvá přibližně 3 stavební sezony.

K zahájení stavebních prací na křižovatce by mělo dojít po schválení financí a výběru dodavatele, tedy na přelomu roku 2024/25. Stavební práce zaberou přibližně dvě až dvě a půl stavební sezony. Výstavba okružní křižovatky je naplánovaná celkem do čtyř etap.

Nejprve dojde k vybudování objízdných tras tak, aby byl zachován provoz stávající křižovatky, což byl požadavek města i OMV. Náhradní trasa povede přes přeložku ulici Koněpruská, aby lidé mohli jezdit na Zavadilku, Jarov a dál. Sjezd z dálnice a příjezd k OMV bude napojen na objízdnou trasu za retenčními nádržemi, které jsou u sjezdu umístěny. V druhé etapě proběhne stavba vlastní okružní křižovatky a v předposlední etapě se stavba napojí na všechny navazující komunikace. V poslední etapě bude vybudováno přemostění přes řeku Litavku a stavba komunikace směrem na Králův Dvůr.

„Jedná se o klíčovou část celého jižního obchvatu, která odkloní především nákladní automobilovou dopravu. Dojde tedy ke zkrácení pohybu aut v údolí Berouna, což ve výsledku povede ke snížení emisí,“ řekl místostarosta Michal Mišina. 

Králův Dvůr získal územní rozhodnutí na navazující část jižního obchvatu, která propojí Beroun s Královým Dvorem. Město Beroun zajištuje ještě prováděcí dokumentaci pro dohodnutou část obchvatu. Celou stavbu bude realizovat Středočeský kraj. Beroun bude spoluinvestorem v rozsahu veřejného osvětlení, chodníků a dalšího příslušenství.

Datum vložení: 6. 3. 2024 13:11
Datum poslední aktualizace: 6. 3. 2024 14:30