Začínáme s revitalizací Zábranského parku

Začínáme s revitalizací Zábranského parku 1

Revitalizace parku u Zábranského kostela je zahájena. Ve čtvrtek 4. ledna předalo město staveniště společnosti OK Garden, která bude obnovu parku realizovat.  Pravděpodobně od příštího týdne, pokud to klimatické podmínky dovolí, bude zahájena stavba.

Nejprve se začne s bouráním stávajících komunikací a kácením, kterému přecházel dendrologický posudek. Ale o zeleň Berouňané rozhodně nepřijdou, právě naopak. Jedním z hlavních cílů revitalizace parku je totiž sadová úprava a nová výsadba, takže se dočkáme nových stromů, keřů a květinových záhonů.

V rámci stavby budou dále vybudovány nové komunikace, hlavní ze žulových kostek, vedlejší mlatové. Dále se návštěvníci parku mohou těšit na nové veřejné osvětlení a samozřejmě výměnu mobiliáře včetně laviček.

Revitalizace Zábranského parku byla vítězným návrhem participativního rozpočtu, pro který hlasovalo nejvíce občanů. Jeden milion korun z participativního rozpočtu by ale na tento projekt nestačil. Další finanční prostředky tak budou požity z rozpočtu města. Cílem je totiž zrevitalizovat celý park, nikoli dílčí úpravy.

Před zahájením stavby město nejprve muselo jednat s Pražským arcibiskupstvím, které je vlastníkem pozemku. V první fázi bylo nutné vyřešit prodloužení nájemní smlouvy a následně se dohodnout na možnosti úprav, které může město v tomto prostoru realizovat. V souvislosti s investicí, kterou Beroun pro Zábranský park poskytne, se nyní vedení města domlouvá s Pražským arcibiskupstvím na významně delším pronájmu parku. Ústně již byla tato změna přislíbená. Vlastník také souhlasil se sadbovými úpravami, novými lavičkami a mobiliářem. Původně zamýšlené dětské hřiště zde vybudovat nelze, mělo by ale vzniknout v sousedství, a to v areálu bývalé Tiby. Takže dětské hřiště by tak v budoucnu mělo plynule navázat na klidovou zónu Zábranského parku.

KOORDINAČNÍ SITUACE REVITALIZACE PARKU KE STAŽENÍ ZDE Typ: PDF dokument, Velikost: 1.69 MB

 

Přílohy

C3_KOORDINAČNÍ SITUACE.pdf

C3_KOORDINAČNÍ SITUACE.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,69 MB
Datum vložení: 4. 1. 2024 13:25
Datum poslední aktualizace: 2. 2. 2024 13:12