Revolution train po roce opět v Berouně

Speciální protidrogový vlak přijel ve středu 1. 11. na vlakové nádraží v Berouně.

„Podle prvních výsledků měl letošní rok rekordní návštěvnost, kdy program zhlédlo 241 žáků, 22 učitelů, 40 hostů - představitel okolních obcí, ředitelů škol a dalších zainteresovaných subjektů a 125 návštěvníků z řad široké veřejnosti. Celkem tedy 428 zájemců téměř naplnilo maximální denní kapacitu 500 osob,“ konstatoval místostarosta Berouna Dušan Tomčo, který protidrogový vlak navštívil.

Šest vagónů sdělilo varující poselství o užívání drog a jiných návykových látek formou filmu podle skutečných událostí. Měřítko zájmu, že více jak třetinu kapacity obsadili běžní občané, je jasným signálem, jak je otázka drog v dnešní době aktuální.

Velké poděkování patří společnosti VAK Beroun, a.s. a Zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra České republiky, bez jejichž zásadní finanční pomoci by tato akce neproběhla v plném rozsahu.

Podle rozhovorů se zástupci obcí a škol s představiteli města se rodí myšlenka spolupráce, díky které bychom se mohli v Berouně dočkat dvoudenní zastávky tohoto jedinečného projektu v příštím roce.

Datum vložení: 1. 11. 2023 16:00
Datum poslední aktualizace: 6. 11. 2023 16:00