Archiv MAP

Archiv MAP

Informace o projektu MAP_stav k 15. 12. 2016

 

Partnerství MAP:

Pozvánka na pracovní skupinu - Mimoškolní a zájmové vzdělávání 23. 1. 2018 

Prezentace setkání zástupců vedení školských a mimoškolských zařízení 6. a 7. 2. 2017

Zápis setkání zástupců vedení školských a mimoškollských zařízení 6. a 7. 2. 2017

1

 

Archiv pozvánek na setkání Pracovních skupin:

Mateřské školy 12. 4. 2017

Základní školy 27. 4. 2017

Mimoškolní a zájmové vzdělávání 30. 3. 2017

Mimoškolní a zájmové vzdělávání 27. 4. 2017

Společné setkání pracovních skupin, zástupců zřizovatelů, vedení a pedagogů školských a mimoškolních zařízení, neziskových organizací, rodičů a veřejnosti 17.1.2017

Neformální a mimoškolní vzdělání 29. 11. 2016 

Základní školy 24. 11. 2016

Mateřské školy 23. 11. 2016

Základní školy 10. 11. 2016

Mateřské školy 9. 11. 2016

Neformální a mimoškolní vzdělání 8. 11. 2016

Mateřské školky 15. 2. 2017

Základní školy 23. 2. 2017

Neformální a mimoškolní vzdělání 22. 2. 2017

 

Výstupy ze setkání Pracovních skupin (PS):

Souhrnné informace ze setkání PS - 2. setkání

Souhrnné informace ze setkání PS - 1. setkání

SWOT analýza základní školy

SWOT analýza mateřské školy

SWOT analýza neformální a mimoškolní vzdělání

 

REALIZOVANÉ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY MAP

Nabídka vzdělávacích aktivit

Nabídka vzdělávacích aktivit v rámci MAP ORP Beroun pro učitele MŠ ZŠ a další zájemce leden 2018

Seminář Základy Hejného metody pro 1.st. ZŠ 11. 1. 2018

Návazný seminář Základy Hejného v předmatematické výchově 23. 1. 2018

Seminář projektové vyučování 30. 1. 2018

 

Fotodokumentace z proběhlých akcí:

Společné setkání zástupců subjektů spolupracujících v projektu MAP 17.1.2017

1

 

Jednání PS - Neformální a mimoškolní vzdělání 29. 11. 20162

 

Jednání PS - Mateřské školy 23. 11. 20164


Jednání PS -Základní školy 10. 11. 2016
1

6

Jednání PS - Mateřské školy 9. 11. 2016
3

 

Jednání PS - Neformální a mimoškolní vzdělání 8. 11. 20161