Policie ČR

Žádost o pomoc při pátrání

Pátráme po totožnosti neznámé ženy

BEROUNSKO, 2. 5. 2017 - Žádáme veřejnost o pomoc.

PodezřeláBerounští policisté řeší případ zneužití platební karty, ke kterému došlo po předchozí ztrátě peněženky. Poškozená žena v Králově Dvoře ztratila svou peněženku, ve které měla platební kartu. Neznámý pachatel tuto peněženku nalezl. Policisté zjistili, že se pro nás zatím neznámá žena, pokusila provést výběr z bankomatu v Králově Dovře. Tento neoprávněný výběr se jí však nepodařil. Dále bylo zjištěno, že stejná žena, která se pokusila o vybrání finanční částky z bankomatu, platební kartu dále zneužila k nákupu zboží hned ve třech obchodních centrech v Berouně. Tuto použila k bezhotovostní platbě do částky pětiset korun, kdy není požadováno zadání PIN.

Neznámou ženu zaznamenal kamerový systém, policisté tak mají k dispozici její fotografii. Žádají proto kohokoliv, kdo ženu na fotografii pozná, aby se ozval policistům na Obvodní oddělení Beroun, tel. 974 872 700.

V tomto případě se jedná o zatajení věci, krádež a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. V případě odsouzení hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.

nprap. Marcela Pučelíková
vrchní inspektor

+420 974 872 207
+420 602 187 697
marcela.pucelikova@pcr.cz

Nahé fotky dětí se šíří po sociálních sítích

BEROUNSKO – Pořízení a šíření takových fotografií je trestné

Berounští kriminalisté se touto cestou rozhodli informovat vedení školských zařízení, širokou veřejnost a samotné děti o problematice týkající se výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií. V poslední době zaznamenali policisté zvýšený počet případů, kdy většinou nezletilé a mladistvé dívky pořizují své nahé fotografie nebo natáčí videa, která následně posílají, v té době chlapci, do něhož se zam ilují. Tyto fotografie a videa posílají samy z vlastní iniciativy, nebo jsou o ně požádány ze strany svého objektu touhy. Obrázky a videa rozesílají nejen prostřednictvím mobilního telefonu a jeho aplikací, ale také na sociálních sítích.

Již samotná skutečnost, že dítě samotné, nebo kdokoliv jiný, pořídí takový materiál osoby mladší osmnácti let, naplňuje skutkovou podstatu trestného činu výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií, zároveň jeho šíření v okamžiku, kdy jej poskytne někomu jinému. Po tomto následuje další fáze, jež bývá ve všech případech, které řeší naši kriminalisté téměř totožná. Chlapec, do kterého se dívka zamiluje a kterému tento materiál poslala, se s dívkou rozejde nebo obráceně, začne obvykle ze vzteku její fotografie a videa rozesílat ostatním kamarádům, nebo je vyvěsí na sociální sítě s různými druhy komentářů. V některých případech dochází dokonce k vydírání, které je rovněž trestným činem. Probíhá formou výhružek, za kladení podmínek, které musí oběť splnit, aby její fotky nebyly zneužity. Velkým problémem, ke kterému v souvislosti s takovým jednáním může docházet je kyberšikana, jejíž obětí se mohou stát všichni, kdo svou fotografii nebo video výše uvedeným způsobem někomu poskytnou. Samotné oběti kyberšikany prožívají velice závažná psychická traumata, která mohou končit i sebevražednými sklony.

Každý by si měl uvědomit, že jakýkoliv materiál, který vydá na sociální sítě již většinou nelze vrátit zpět a je k dispozici i několik let, a to i přes to, že ho sám odstraní. Záruku toho, že si vaši fotografii mezitím nestáhl někdo jiný, nemáte nikdy.

Ten, kdo nahé fotografie nebo videa nezletilců a mladistvých uvede do oběhu, učiní veřejně přístupným jakoukoliv formou medializace, se dopouští rovněž trestného činu výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií.

Páchání této trestné činnosti nám ve většině případů oznamují samotní rodiče dětí, jejichž nahé fotografie a videa objevili na sociálních sítích, nebo se jim jejich dítě svěří, neboť již neví, jak si s tímto problémem má poradit, a také učitelé, kteří tuto skutečnost dokáží odhalit ve školských zařízeních.

Při vyšetřování této trestné činnosti vstupují do celého dění také pracovníci Orgánu sociálně právní ochrany dítěte. Jejich úkolem je sledovat rodinu dítěte s cílem zmapovat sociální prostředí, ve kterém se nachází a odhalit jeho případné naruše ní. Děti často podceňují rizika svého jednání a mylně nebo nevědomky věří, že jsou beztrestní minimálně do patnácti let. Opak je však pravdou. Ačkoliv se v případě nezletilců nejedná o trestný čin, ale čin jinak trestný, může se i tato osoba ocitnout u soudu určeném pro mládež, kde jí mohou být uloženy tresty v podobě různých druhů výchovných opatření např. i umístění do výchovného zařízení. Osoby mladistvé jsou rovněž za své jednání zodpovědní (v jejich případě mluvíme o provinění) a to v takové míře, že u soudu jim hrozí tresty s o polovinu nižší trestní sazbou než u osob starších osmnácti let. Za spáchání výše uvedeného trestného činu hrozí dospělým osobám v případě odsouzení trest odnětí svobody v délce šest měsíců až tři roky.

nprap. Marcela Pučelíková 
vrchní inspektor

+420 974 872 207
+420 602 187 697
marcela.pucelikova@pcr.cz