Obsah

Bezpečnostní rada

Organizační zařazení

Město Beroun > Starostka

       

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Beroun byla zřízena dne 1. 4. 2011 v souladu s ustanovením § 103 odst. 4 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 18 odst. 2 písm. a) a § 24 odst. 3 zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 9 nařízení vlády č. 462/2000 Sb. k provedení
§ 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů
jako poradní orgán starosty obce s rozšířenou působností pro přípravu na krizové situace ve správním obvodu obce s rozšířenou působností. Zároveň byla zrušena ke dni 1. 4. 2011 Bezpečnostní rada města Berouna zřízená dne 3. 3. 2003.