Ing. Jana Kolaříková

Role v org. struktuře

řízení o přestupcích ve věcech registrace vozidel a silniční dopravy - Odbor dopravy a správních agend, Politických vězňů 20, Beroun-Město
řízení o přestupcích ve věcech registrace vozidel a silniční dopravy - Oddělení pozemních komunikací a správy dopravy, Politických vězňů 20, Beroun-Město

Kontakty

Telefon: +420 311 654 302
Stáhnout vizitku (vCard)