Oddělení pozemních komunikací a správy dopravy

Úřední hodiny

pondělí 8:00 – 17:00
úterý 7:30 – 15:00
středa 8:00 – 17:00
čtvrtek 7:30 – 15:00

Adresa

Politických vězňů 20
266 01, Beroun-Město

Osoby

Petr Drexler

technik pro dopravní stavby

Ing. Daniel Jaroš

zvláštní užívání komunikací ve správním obvodu Beroun

Ing. Jana Kolaříková

řízení o přestupcích ve věcech registrace vozidel a silniční dopravy
Telefon: +420 311 654 302

Jiří Miláček

dopravní značení a organizace dopravy

Dana Milerová

zvláštní užívání komunikací ve správním obvodu Beroun

Ladislav Nedbal

technik pro dopravní stavby

Ing. Monika Olexová

zvláštní užívání silnice II. a III. třídy ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Beroun

Tomáš Peterka

zvláštní užívání komunikací ve správním obvodu Beroun

Barbora Rosenbaumová

dopravní značení a organizace dopravy

Mgr. Martina Vacinová

zvláštní užívání silnice II. a III. třídy ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Beroun