Odbor správní a obecní živnostenský úřad

pátek není úřední den

 

 

 

Úřední hodiny

pondělí 8:00 – 17:00
středa 8:00 – 17:00

Adresa

Husovo nám. 68
266 01, Beroun-Centrum

Osoby

Bc. Kamil Choc

vedoucí odboru

Ing. Miluše Kučerová

vedoucí oddělení přestupků

Jitka Šetková

vedoucí oddělení obecní živnostenský úřad

Kamila Brucková

referentka oddělení přestupků

Barbora Chotětická

referentka oddělení přestupků

Markéta Jonáková

referentka oddělení přestupků

Iveta Kapalová

referentka oddělení přestupků

Helena Kouřilová

referentka oddělení přestupků

František Malecký

referent oddělení přestupků

Eva Nainarová

samostatný referent - ohlašovna

Pavla Nováková

referentka oddělení přestupků

Ing. Martin Soukup

referent oddělení přestupků

Monika Stejskalová

referent informačních systémů - CzechPOINT

Ilona Šnoblová

samostatný referent - ohlašovna

Bc. Simona Špačková

referentka oddělení přestupků

Mgr. Eliška Třísková

referentka oddělení přestupků

Mgr. Markéta Vollmerová

referentka oddělení přestupků

Podřízené organizační složky

 • Oddělení obecní živnostenský úřad

 • Oddělení přestupků

 • Úsek matrika

 • Úsek Czech POINT

  Česká pošta
  Beroun-Město, Kostelní 121/27
  Beroun-Město, Švermova 1649

  Notáři
  Schovánková Ivana, Beroun-Město, Wagnerovo nám. 1541
  Cafourková Andrea, Beroun-Centrum, Havlíčkova 101/18
  Procházka Jindřich, Beroun-Město, Havlíčkova 1735

  Další pracoviště Czech POINT na obecních, městských úřadech nebo městysích v okolí Berouna
  a) Broumy, Hudlice, Hýskov, Chodouň, Chrustenice, Chyňava, Karlštejn, Králův Dvůr, Kublov, Liteň, Loděnice, Mořina, Mořinka, Nesvačily, Nižbor, Nový Jáchymov, Otročiněves, Srbsko, Suchomasty, Svatá, Svatý Jan pod Skalou, Svinaře, Tmaň, Trubín, Vráž, Všeradice, Vysoký Újezd, Zdice.

  b) Březová, Bzová, Cerhovice, Hořovice, Hostomice, Hvozdec, Komárov, Kotopeky, Libomyšl, Lochovice, Olešná, Otmíče, Praskolesy, Tlustice, Točník, Újezd, Zaječov, Záluží, Žebrák.

  Vydávání výpisů a výstupů a příjem podání v rámci Czech POINT
  Služby Czech POINT pro veřejnost lze obecně rozdělit do kategorií:
  - výpisy z informačních systémů veřejné správy
  - podání vůči státní správě
  - základní registry
  - datové schránky
  - konverze na žádost a související služby
  - zprostředkovaná identifikace osoby

  Výpisy z informačních systémů veřejné správy:
  - Výpis z bodového hodnocení řidiče
  - Výpis z insolvenčního rejstříku
  - Výpis z katastru nemovitostí
  - Výpis snímku z katastrální mapy
  - Výpis z veřejných rejstříků (obchodní, spolkový, nadační, ústavů, společenství vlastník jednotek, obecně prospěšných společností)
  - Výpis z rejstříku trestů

  (Pokud jdete žádat o výpis Rejstříku trestů a nejste občanem ČR, informační systém požaduje i doložení rodného příjmení. Žadatelé, kteří nejsou občané ČR, by měli předkládat i doklad, který obsahuje rodné příjmení. Jde například o Rodný list.)
  - Výpis z rejstříku trestů právnické osoby
  - Výpisu seznamu kvalifikovaných dodavatelů
  - Výpis ze živnostenského rejstříku

  Podání vůči státní správě:
  Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
  Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
  Datové schránky:
  Zřízení datové schránky
  Vydání nových přístupových údajů
  Přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky
  Zrušení přístupu pověřené osoby
  Znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
  Opětovné zpřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
  Povolení přístupu poštovních datových zpráv
  Zrušení možnosti příjmu poštovních datových zpráv
  Oznámení o změně statutárního orgánu
  Vyřízení reklamace obdržení přístupových údajů do datové schránky
  Konverze na žádost a související služby:
  - Autorizovaná konverze z elektronické do listinné podoby dokumentu
  - Autorizovaná konverze z listinné do elektronické podoby dokumentu

  Zprostředkovaná identifikace
  Základní registry:
  - Výpis údajů z registru obyvatel
  - Veřejný výpis údajů z registru osob
  - Neveřejný výpis údajů podnikající fyzické osoby z registru osob
  - Výpis o využití údajů z registru obyvatel
  - Záznam o využívání údajů v registru osob
  - Žádost o změnu údajů v registru obyvatel
  - Žádost o reklamaci údajů při zjištění nesouladu v registru osob
  - Žádost o poskytnutí referenčních údajů z registru obyvatel jiné osobě
 • Úsek evidence obyvatel