Pracovní skupina kroniky města a čestných poct

Osoby

RNDr. Soňa Chalupová

    RNDr. Soňa Chalupová
členka pracovní skupiny

Mgr. Olga Chocová

    Mgr. Olga Chocová
členka pracovní skupiny

Mgr. Květuše Slavíková

členka pracovní skupiny

Jan Souček

člen pracovní skupiny

Mgr. Jiří Topinka

člen pracovní skupiny