Mgr. Květuše Slavíková

Role v org. struktuře

vedoucí odboru školství - Odbor školství a volnočasových aktivit, Husovo nám. 68, Beroun-Centrum (Patro: II., Dveře č.: B305)
členka skupiny - Pracovní skupina pro zpracování Akčního plánu ke Koncepci kultury města Beroun
členka komise - Komise pro prevenci kriminality
členka pracovní skupiny - Pracovní skupina kroniky města a čestných poct

Kontakty

Stáhnout vizitku (vCard)