Pracovní skupina pro zpracování Akčního plánu ke Koncepci kultury města Beroun