Autobusové nádraží

Zobrazeno 1-30 ze 36
Nové nádraží slouží veřejnosti již dva měsíce

Nové nádraží slouží veřejnosti již dva měsíce

Datum: 29. 2. 2016

Od poloviny prosince funguje nový integrovaný dopravní uzel vlakového a autobusového nádraží. Zatímco na komplexní zhodnocení jeho provozu je ještě brzy, opodstatněné změny v jízdních řádech společnost PROBO BUS již zohlednila v první úpravě jízdních řádů funkční od 28. února.

Nové nádraží je v provozu

Nové nádraží je v provozu

Datum: 16. 12. 2015

Nový integrovaný dopravní uzel byl otevřen v pondělí 14. prosince odpoledne. Přestřižení pásky se zúčastnila i početná veřejnost.

Nové jízdní řády jsou k dispozici jak na webu, tak v papírové formě

Datum: 7. 12. 2015

Nové jízdní řády platné od 13. 12. 2015 (termín začátku fungování nového autobusového nádraží) jsou již zveřejněny.

Více než pětileté úsilí se chýlí ke konci: nové nádraží se otevírá v prosinci

Více než pětileté úsilí se chýlí ke konci: nové nádraží se otevírá v prosinci

Datum: 6. 12. 2015

Stavební práce na novém autobusovém nádraží finišují. Slavnostní otevření je naplánováno na 14. prosince, na integrované nádraží začnou autobusy zajíždět již o den dříve, spolu se změnou jízdních řádů, tedy 13. prosince.

Seriál k přesunu autobusového nádraží: od ledna autobusem levněji

Datum: 1. 11. 2015

Termín dokončení stavebních prací na novém autobusovém nádraží se rychle blíží. Do konce listopadu by mělo být vše hotovo tak, aby s novými jízdními řády začaly po novu jezdit autobusy. Od 13. prosince, kdy vejdou v platnost každoročně upravované jízdní řády, tak začne fungovat i nové nádraží.

Na přesunutém nádraží vznikne moderní informační systém

Datum: 3. 10. 2015

Venkovní LED panel s odjezdy autobusů a dva LCD monitory, jeden v nově budované čekárně a jeden v nádražní hale Českých drah. Na novém autobusovém nádraží se počítá s výstavbou těchto moderních prvků, které mají za cíl cestující lépe informovat o odjezdech autobusů.

PTÁTE SE NÁS: Vaše dotazy k přesunu autobusového nádraží

PTÁTE SE NÁS: Vaše dotazy k přesunu autobusového nádraží

Datum: 29. 9. 2015

Zde jsou zveřejněny odpovědi na nejčastěji opakující se dotazy ohledně přesunu autobusového nádraží. Více níže.

Seriál k přesunu autobusového nádraží: děkujeme za vaše podněty a spolupráci

Seriál k přesunu autobusového nádraží: děkujeme za vaše podněty a spolupráci

Datum: 28. 9. 2015

Autobusová linka B bude zajíždět na nové autobusové nádraží. Takový je výsledek ankety se zatím největší odezvou vůbec, kterou jsme pro vás v srpnu připravili na webových stránkách města. Zájemci se k preferované trase linky B mohli vyjádřit od 1. do 31. srpna. Hlasování o trase této linky spustilo zároveň i hotovou lavinu dotazů a podnětů, které nám chodily a chodí jak elektronicky, tak i písemnou formou. Za všechny vaše dotazy, podněty a návrhy moc děkujeme – získali jsme totiž řadu cenných postřehů od vás, kteří městskou a příměstskou dopravu denně využíváte.

Seriál k přesunu nádraží: trasy příměstských linek v novém režimu

Datum: 1. 9. 2015

Již druhý díl seriálu k přesunu autobusového nádraží tentokrát mapuje změny tras příměstských linek. Na městských stránkách využívají občané kontaktní formulář, přes který můžete i vy klást otázky ohledně tras linek, nových zastávek a všeho, co vás v souvislosti s novým autobusovým nádražím napadne. Formulář můžete najít na www.mesto-beroun.cz v záložce Doprava, téma Autobusové nádraží. Odpovědi na takto položené dotazy budou zveřejněny opět na webu, nejčastěji opakující se dotazy uveřejníme ve vydáních Radničního listu.

Seriál k přesunu nádraží: ptejte se nás a rozhodněte, jak bude jezdit linka B

Datum: 1. 8. 2015

V souvislosti s přesunem autobusového nádraží jsme pro vás připravili seriál, který bude vycházet v Raničním listu od srpna do listopadu a vždy se bude věnovat jednomu tématu spojenému s novým i stávajícím nádražím.

Do Berouna putuje dalších 13 milionů od Švýcarů

Datum: 28. 7. 2015

Předběžný souhlas švýcarské strany se způsobem využití více než 13 milionů korun byl koncem července písemně potvrzen.

Přesun nádraží: Ve hře je dalších 20 milionů

Datum: 29. 6. 2015

V souvislosti s přesunem nádraží je ve hře přes 20 milionů korun, které má Beroun šanci dodatečně získat na vylepšení a rozšíření tohoto projektu.
V případě 14 milionů korun, které se podařilo ušetřit při výběrovém řízení na přesun autobusového nádraží, již Beroun získal od švýcarského poskytovatele dotace ústní příslib k ponechání této částky Berounu. Nyní se čeká ještě na souhlas písemný. Peníze se mají použít na doplňkové aktivity na stávajícím i novém autobusovém nádraží. Podmínkou pro čerpání přebytku je vazba na životní prostředí a dopravu. Zvažuje se proto vybudování cyklostezky, nových parkovacích míst nebo rozšíření travnaté plochy na stávajícím autobusovém nádraží. Tyto práce mají být dokončeny do května příštího roku.
Při prezentačním kontrolním dnu, který se za účasti švýcarské strany konal počátkem června, však vyšla najevo ještě jedna příznivá okolnost. Vlivem změny kurzu švýcarského franku město s největší pravděpodobností může získat v rámci čerpání dotace ještě dalších více než 10 milionů korun navíc. Zástupci švýcarské delegace na tuto skutečnost upozornili vedení města s tím, že si Beroun má připravit varianty, jak by přebytek využil. Prozatím se uvažuje o třech možnostech.
• Vybudování uzamykatelných boxů pro kola „bike box“, kde by cyklisté mohli bez obav zaparkovat svá kola. V rámci této varianty se počítá s oslovením základních a středních škol ohledně umístění bike boxů, schránky na kola by se mohly umístit i na sportoviště a turisticky atraktivní místa.
• Rekonstrukce silnic, po kterých budou jezdit nové linky autobusů – konkrétně by se jednalo třeba o ulici Pod Kaplankou.
• Vybudování nové autobusové zastávky u ZŠ Závodí a doplnění přístřešků pro cestující v místech, kde je jich zapotřebí

Švýcaři navštívili stavbu autobusového nádraží

Datum: 4. 6. 2015

Ve středu 3. 6. se za účasti zástupců města, ministerstev, Programu švýcarsko-české spolupráce a novinářů konal první prezentační kontrolní den. V místech nového autobusového nádraží se již budují nová autobusová stání. Připravují se obruby ke komunikacím, upravovat se začne i samotný přednádražní prostor před hlavním vchodem. Demontován zde bude stávající mobiliář, veřejné osvětlení, frézovat a těžit se budou také stávající asfaltové plochy. Proto bude pro pěší vymezen koridor, který jim umožní přístup k vlakovému nádraží.
Dokončena již byla výstavba dešťové kanalizace a přeložky stávajících sítí. Právě ty stavbařům částečně komplikovaly práce. Objevily se totiž v několika případech nezmapované sítě, jejichž existence neodpovídala předloženým podkladům správců sítí. Práce pokračují i na nové okružní křižovatce. Z jedné čtvrtiny je již kruhák připraven na finální pokládku asfaltu.
Kvůli pokračujícím výkopovým pracím se již auta nedostanou do těsné blízkosti haly k hlavnímu vchodu, nadále ale budou moci zajíždět na parkoviště P&R. Také autobusy budou nově zastavovat dál od hlavního vchodu.

Nové autobusové nádraží začne sloužit ještě letos

Datum: 9. 5. 2015

Jedna z největších berounských dopravních investic poslední doby pokračuje podle plánu. Rozsáhlý projekt by měl být dokončen na podzim letošního roku. V současné době už jsou práce v plném proudu, ale ani přesto se v souvislosti s výstavbou nechystá žádná rozsáhlá uzavírka, ať už v Tyršově či Koněpruské ulici nebo přímo před nádražím.
„Po celou dobu prací na novém autobusovém nádraží se neplánuje žádné úplné omezení přístupu ani příjezdu k vlakovému nádraží. Může se ale stát, že bude potřeba z dnes nepředvídatelného důvodu krátkodobě uzavřít některou část vozovky nebo chodníku. V takovém případě se bude město snažit obyvatele účinně informovat,“ ujišťuje starostka Šárka Endrlová. Po celou dobu stavby by mělo být v provozu i frekventované parkoviště P&R. I tady však platí, že nelze úplně vyloučit krátkodobou uzavírku, a to v případě napojování stávající příjezdové komunikace k parkovišti na nově budovanou silnici. Opět platí, že o uzavírce budou zejména pravidelní uživatelé parkoviště s předstihem informováni. V souvislosti se stavbou nového autobusového nádraží připravuje Krajská správa a údržba silnic rekonstrukci silničního mostu na Zavadilku. Ta bude mimo jiné spočívat v rozšíření chodníku, který v současné době svým šířkovým uspořádáním vůbec nevyhovuje chodcům. S úpravami by se mělo začít již na začátku příštího roku. Součástí samotného projektu je i vybudování nové čekárny pro potřeby autobusového nádraží v části budovy ČD a zřízení úschovny kol. „Za velmi důležité považuji fakt, že pokácené stromy, které musely ustoupit stavbě nového nádraží, budou nahrazeny několika desítkami nových,“ doplňuje starostka města.
Nejen berounské občany, ale i sousední obce zajímají hlavně případné změny vedení tras autobusů. „Berounských občanů se změny v dopravní obslužnosti dotknou minimálně a věřím, že budou hodnoceny spíše kladně. Zásadní změny pocítí především obyvatelé Závodí, protože stávající nádraží nahradí nově autobusové zastávky. Ty se přiblíží více do středu zástavby rodinných domků. Zastávka směrem k nemocnici bude v Brožíkově ulici nedaleko železničního přejezdu a opačným směrem pak na Školním náměstí,“ vysvětluje Šárka Endrlová. Zřízení nových linek MHD není zatím v plánu, ale brzy se začne pracovat na projektové přípravě nové zastávky pro příměstskou dopravu u Medicentra s tím, že ta současná U Černého koně by byla využívána jen pro městskou hromadnou dopravu. Na optimalizaci jízdních řádů město Beroun úzce spolupracuje s dopravci. Jejich každoroční prosincové úpravy by měly být vlastně i jakýmsi ostrým startem provozu nového autobusového nádraží. A co bude dál s tím starým? Jelikož se jedná o záplavovou lokalitu, žádné rozsáhlé investiční záměry zde nepřipadají v úvahu. V plánu je rozšíření oddechové zóny u Berounky, propojení již vybudovaných úseků cyklostezky, vysazení související zeleně a na části plochy vybudování nových parkovacích míst pro obyvatele i pro návštěvníky této zóny nebo centra města.

Vizualizace nového autobusového nádraží

Datum: 8. 4. 2015

Vizualizace nového autobusového nádraží.

U vlakového nádraží začaly práce na novém kruháku

Datum: 8. 4. 2015

V Tyršově ulici při sjezdu k berounskému vlakovému nádraží odstartovaly koncem března stavební práce související s přesunem autobusového nádraží. Na sjezdu k nádraží z ulice Tyršova byla vybudována provizorní panelová komunikace. V místech původního sjezdu se nyní buduje nový kruhový objezd. Práce začaly přeložkami kabelů, kácením některých stromů, nyní se začíná budovat betonová opěrná zeď.
Stavba probíhá za provozu, s dopravními omezeními se ale počítá po celou dobu výstavby. Vždy ale bude zajištěn přístup a příjezd autobusů k vlakovému nádraží.
Koncem března současně město odeslalo oficiální žádost na ministerstva financí a životního prostředí, v níž předkládá konkrétní možnosti využití částky uspořené ve výběrovém řízení. Pokud ministerstva i švýcarský poskytovatel dotace návrhy na rozšíření a obohacení projektu odsouhlasí, bude moci Beroun do dodatečného rozšíření projektu investovat dalších 14,8 milionů korun.
Jaké změny rozšíření zahrnuje
V místě nového autobusového nádraží:
• instalaci venkovní elektronické tabule, prostřednictvím které budou cestujícím poskytnuty aktuální informace o příjezdech a odjezdech autobusů, vzniklých zpožděních atd.
• vybudování přístřešků pro všechna tři nástupiště včetně laviček (Původně se počítalo pouze s jedním přístřeškem pro první nástupiště nejblíže k nádraží)
• vybudování nové příjezdové komunikace a oddělené cyklostezky od nového kruhového objezdu podél Litavky do lokality Na Podole.
V místě stávajícího autobusového nádraží:
• Vytvoření městské zeleně podél řeky Berounky v rozsahu, která propojí současné plochy zeleně rozkládající se mezi stávajícím nádražím. Součástí revitalizace má být demolice stávajících zpevněných ploch a zbudování nové cyklostezky a chodníku pro pěší a jejich napojení na stávající chodník a cyklostezky. Kvůli aktivní zóně řeky Berounky se počítá pouze drobným mobiliářem jako jsou lavičky a odpadkové koše.
• Vytvoření záchytného parkoviště pro osobní vozidla doplněné zelení.

K vlakovému nádraží po panelech

Datum: 31. 3. 2015

V souvislosti s přesunem autobusového nádraží k vlakovému byla vybudována na sjezdu k nádraží z ulice Tyršova provizorní panelová komunikace. V místech původního sjezdu se začne budovat nový kruhový objekt. Práce začnou přeložkami kabelů, kácením některých stromů a vybudováním betonové opěrné zdi.

Výběrové řízení výrazně snížilo cenu nového nádraží

Datum: 23. 12. 2014

Administrativně jedna z nejnáročnějších investičních akcí v Berouně – přesun autobusového nádraží - se od papírů konečně posouvá ke stavebním pracím. V pečlivě připraveném výběrovém řízení, na které dohlížela česká ministerstva financí a životního prostředí, stejně jako švýcarská strana, se v prosinci podařilo vybrat stavební firmu Strabag, která navíc předložila nabídku o necelých 12 milionů nižší, než se kterou počítal původní projekt. Beroun již začal vyjednávat s poskytovatelem dotace o využití uspořené částky na rozšíření a obohacení tohoto projektu.
„Projektová dokumentace k přesunu nádraží vznikala již před mnoha lety. Tehdy byla ve stavebnictví naprosto odlišná situace a právě to se příznivě odrazilo i na nabídkách stavebních firem,“ potvrdila vedoucí Odboru územního plánování a regionální rozvoje Dana Vilhelmová. Podle ní je reálné, že švýcarská strana, která městu na stavební práce v rámci přesunu nádraží udělila dotaci ve výši 56 milionů korun, zbylou část Berounu ponechá. Jasno ale bude až po Novém roce. „Mají podmínku, že peníze budou použity tak, aby naplnily cíle původního projektu, a navíc musí být stavebně vše dokončeno do června 2016,“ říká Vilhelmová s tím, že město již předložilo návrh možných aktivit na zařazení do schválené alokace projektu. V rámci samotné stavby autobusového nádraží by mohlo jít o pořízení venkovní elektronické tabule a vybudování přístřešků pro všechna tři nástupiště včetně laviček. Původně se přitom počítalo pouze s jedním přístřeškem nejblíže k nádraží. Město také navrhlo, aby další část sumy byla použita na vybudování nové příjezdové komunikace včetně samostatné cyklostezky do lokality Na Podole. Druhá část by mohla být využita na revitalizaci stávajících prostor autobusového nádraží na Závodí.
Firma Strabag má zahájit stavební práce v polovině ledna 2015. V první etapě počítá s vybudováním přeložek sítí a kabelů. Na duben je plánován začátek výstavby nové kruhové křižovatky Tyršova, úprav v ulici U Nádraží a nové příjezdové komunikace. (tm)

Město vybere firmu na přesun nádraží

Datum: 1. 8. 2014

Výběru stavební firmy na přesun autobusového nádraží již nic nestojí v cestě. Znění veřejné zakázky již odsouhlasili jak berounští zastupitelé, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo financí ČR, tak i švýcarská strana. Právě ta zadávací dokumentaci pečlivě studovala a koncem června souhlasila s jejím konečným zněním. Vzhledem k tomu, že jde o významnou veřejnou zakázku, nechalo si město zpracovat zadávací dokumentaci odbornou firmou Gordion.
Výběrové řízení bude vypsáno ještě během prázdnin. Zveřejněno musí být dle podmínek Evropské unie v Úředním věstníku veřejných zakázek, současně i v systému pro evropské veřejné zakázky. Zde musí být zveřejněno minimálně 72 dní. Průběh výběrového řízení, stejně jako následný výběr firmy bude opět schvalovat Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo financí ČR, i švýcarská strana.
Město na přesun autobusového nádraží získalo dotaci z Programu švýcarsko-české spolupráce přes 52 milionů korun. Celkové náklady ale přesáhnou 60 milionů korun a spoluúčast města, kterou již v minulosti odsouhlasili zastupitelé, činí necelých deset milionů korun. Jde tak o jednu z největších investičních akcí posledních let.

Představitelé Programu švýcarsko-české spolupráce zavítají do Berouna

Datum: 27. 5. 2014

Představitelé Programu švýcarsko-české spolupráce zavítají počátkem června do Berouna. Cílem návštěvy je mimo jiné i představení nového vedoucího programu, kterým se stal Martin Scherer. Do Berouna zavítá delegace 6. června a zajímat se bude o průběh příprav přesunu autobusového nádraží, na který město získalo z programu dotaci ve výši 52 milionů korun. Švýcarská strana již přezkoumala chystanou zadávací dokumentaci na zmíněný projekt, kterou označili za vyzrálou a kvalitní. Drobné připomínky se týkaly pouze kabelových prací, časového harmonogramu a hodnoticích kritérií. Tyto připomínky budou následně zaneseny do zadávací dokumentace, kterou pro město zpracovává specialista v tomto oboru, společnost Gordion.

K nádraží bude jezdit více spojů

Datum: 23. 5. 2014

Letošní rok je z hlediska dopravy a dopravních staveb v Berouně opravdu výjimečný. Probíhá výstavba parkovacího domu a zahájen bude přesun autobusového nádraží. Na otázky, jaké změny v této souvislosti chystá ve spolupráci s městem zdejší dopravce, společnost PROBOBUS, odpovídá vedoucí berounské provozovny Vladimír Káš.
Koho se podle vás nejvíce dotkne přesun autobusového nádraží?
Obecně se dotkne většiny cestujících, protože všechny příměstské linky budou vedeny na nové autobusové nádraží. Cestující tak získají možnost přímého spojení na vlak. Naopak se změny nijak nedotknou linek směřujících na Prahu, neboť pro tyto linky plánujeme zachování stávajících tras.
Jak by tedy příměstské linky měly jezdit?
Jak se na přesun připravuje vaše společnost?
V první fázi jsme sledovali počty cestujících v jednotlivých spojích a vypracovávali analýzy. Následně jsme předložili alternativní návrhy k řešení, které projednali zástupci města i komise dopravy. Až bude schválen definitivní návrh změn, pak bude nutné začít s administrativními věcmi jako je změna licencí pro provozování autobusové dopravy. Ta je vždy nutná, když se mění trasy. Na to pak naváže změna jízdního řádu.
Jak by se měly změnit trasy jednotlivých linek MHD?
Linka A by měla jezdit beze změny. Linka B, která jezdí po Plzeňské, by nově zajížděla k nádraží a pak se opět vracela na stávající trasu. Linka C by jezdila přímo jen mezi Jarovem a Zdejcinou.
Počítáte se zavedením přímé linky od nádraží k nemocnici?
Tuto trasu by měla zajišťovat linka H, která jezdí z Hostími a měla by být prodloužena až k nádraží.
Podle jakých kritérií jste vybírali optimální varianty?
Byla to zejména časová a místní dostupnost. Cílem bylo, aby se cestujícím nezhoršila dosažitelnost zastávek a to jak místně, tak časově.
Změní se tedy nějak počet spojů?
Obecně se nezmění, vzroste jen počet spojů zajíždějících k vlakovému nádraží. Posílit by se měla také spojení pro obyvatele ze Třídy Míru s centrem Beroun. Díky tomu, že náš vozový park prošel výraznou obměnou, splňuje ty nejpřísnější emisní normy a dojde ke snížení emisních limitů v centru Berouna.
Plánuje se umístění nových zastávek či jejich přesun?
Na původním autobusovém nádraží vznikne nová zastávka, takže obyvatelé ze Závodí nemusí mít obavu, že by museli někam chodit. Ve fázích úvah je nyní i přesun zastávky od Černého koně k Medicentru. U některých zastávek se plánuje jejich revitalizace či jiné úpravy.

Přesun autobusového nádraží
+ Cestující budou mít větší možnost kombinovat autobusovou a vlakovou dopravu
+ Do centra bude z nádraží chodit více lidí pěšky. Sloužit jim bude nová lávka přes Litavku, která se letos vybuduje
+ V souvislosti s přesunem nádraží se plánuje také rozšíření levostranného chodníku na mostě přes železnici ve směru na Zavadilku.
+ Plocha stávajícího autobusového nádraží poslouží na vybudování nových parkovacích míst.

Přesun nádraží začne výběrovým řízením na stavební firmu

Datum: 4. 12. 2013

V roce 2014 se naplno rozjede největší investiční akce posledních let – stavba a přesun autobusového nádraží. Výběrové řízení na stavební firmu, které bude vyhlášeno v prvním čtvrtletí roku 2014, pro město zpracoval specialista v tomto oboru, společnost Gordion. „Podmínky výběrového řízení jsme museli konzultovat s ministerstvy financí i životního prostředí. Následně bylo potřeba pořídit překlad a ten nechat odsouhlasit švýcarskou stranu,“ popsala městská architektka Dana Vilhelmová.
V souvislosti s přesunem autobusového nádraží se plánují i další nezbytné opravy, přeložky sítí či rekonstrukce přístupových cest k budoucímu centrálnímu dopravnímu uzlu. Ze směru od centra jde o výstavbu nové lávky přes Litavku. Ze směru od Zavadilky se zase plánuje rozšíření chodníku přes silniční most nad železniční tratí. Cílem je zajistit větší bezpečnost na frekventované silnici. Realizace bude ale složitá, neboť se jedná o krajskou komunikaci a most je také majetkem kraje. Mimo získání nezbytných souhlasů majitele bude nutné provést investici z vlastních prostředků, neboť na tuto akci nelze využít žádný dotační titul.
Město na přesun autobusového nádraží získalo dotaci z Programu švýcarsko-české spolupráce přes 52 milionů korun. Celkové náklady ale přesáhnou 60 milionů korun a spoluúčast města, kterou již odsouhlasili zastupitelé, činí necelých deset milionů korun.

Radní schválili statut Řídícího výboru

Datum: 25. 7. 2013

Statut Řídícího výboru projektu Veřejná doprava pro všechny schválila ve středu 24. července Rada města Beroun. Je to jeden z dalších legislativních kroků, který je nutný pro další realizaci přesunu autobusového nádraží k vlakovému. Na tento projekt Beroun získal dotaci z Programu švýcarsko-české spolupráce.
Řídící výbor tvoří zástupci ministerstev životního prostředí a financí a zástupce města Beroun. Zasedání se konají nejméně jednou ročně a na jejich programu bývají projednání strategických rozhodnutí spojených s výstavbou.

Chystá se návrh nového vedení MHD

Datum: 5. 7. 2013

Největší investiční akce posledních let v Berouně - přesun autobusového nádraží k vlakovému – pokračuje dalšími jednání se zástupci největšího dopravce firmy PROBO BUS. Týkají se následné úpravy vedení autobusových linek. „Cílem je navrhnout optimální systém jednotlivých městských i meziměstských linek. Zájem města je obsloužit jednotlivé lokality tak, aby nedošlo ke zhoršení současného stavu,“ uvedla Dana Vilhelmová, vedoucí Odbor územního plánování a regionálního rozvoje. Přes prázdniny by měl být připravený k projednání první návrh vedení linek. O konečné podobě bude město informovat občany prostřednictvím webových stránek i Radničního listu.

Město hledá zhotovitele prováděcí dokumentace pro přesun nádraží

Datum: 14. 3. 2013

Odbor městského majetku a investic MěÚ Beroun vypsal 13. března výběrové řízení na zhotovitele prováděcí dokumentace pro přemístění autobusového nádraží k vlakovému. Je to další z potřebných kroků potřebných pro finální vypsání výběrového řízení na zhotovitele celé této stavby.
Veškeré kroky a podmínky související s přemístěním autobusového nádraží bedlivě sleduje švýcarská strana. Právě z Programu švýcarsko-české spolupráce totiž Beroun získal na tento projekt dotaci, která činí cca 52 milionů korun, což je 85% celkových uznatelných nákladů, které jsou ve výši
61 milionů.
"Prováděcí dokumentace bude řešit do podrobnosti danou stavbu. To znamená například umístění informačních tabulí, pořízení mobiliáře, použitý druh materiálů, ale i zeleně," popsala městská architektka Dana Vilhelmová.
Zájemci mohou podat nabídku v rámci výběrového řízení do 29. 3.2013 do 8:00 hodin.

Přesun nádraží by mohl začít v létě

Datum: 18. 12. 2012

Největší investiční akce posledních let v Berouně - přesun autobusového nádraží k vlakovému – pokračuje dalšími nezbytnými kroky. V první polovině prosince proběhlo výběrové řízení na firmu, která zajistí organizaci výběrového řízení stavební firmy pro tento projekt. Ze čtyř předložených nejlépe splnila hodnotící kritérium nabídka firma Gordion. Ta by měla během ledna připravit podmínky výběrového řízení. Zadávací podmínky bude schvalovat jak ministerstvo financí, tak i švýcarská strana. Právě z Programu švýcarsko-české spolupráce totiž Beroun získal na tento projekt dotaci. „Byli bychom rádi, kdyby se počátkem léta mohlo začít stavět,“ uvedla vedoucí územního rozvoje a plánování Dana Vilhelmová s tím, že dotace činí cca 52 milionů korun, což je 85% celkových uznatelných nákladů, které jsou ve výši 61 milionů.

Dohoda o projektu přesunu autobusového nádraží k vlakovému podepsána

Datum: 15. 10. 2012

Dne 6. září byla podepsána Dohoda o projektu přesunu autobusového nádraží k vlakovému. Toto datum je v souladu s pravidly Programu švýcarsko-české spolupráce počátečním datem oprávněnosti výdajů projektu. Nyní tedy mohou být vyhlášena první výběrová řízení, a to na překlady odborných textů a dokumentů pro projekt Veřejná doprava pro všechny.Další veřejná zakázka se týká samotné organizace výběrového řízení. Předmětem zakázky je zajištění služeb pro výběr dodavatele stavebních prací.

Zástupci Berouna se zúčastnili konference Programu švýcarsko-české spolupráce

Datum: 12. 9. 2012

Konference Programu švýcarsko-české spolupráce se v Praze zúčastnila berounská starostka Šárka Endrlová a vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje Dana Vilhelmová. Účastníkům konference představily projekt Veřejná doprava pro všechny, na který se Berounu podařilo získat právě z Programu švýcarsko-české spolupráce dotaci přes 52 milionů korun. Projekt počítá s přemístěním autobusového nádraží k vlakovému.
Na konferenci vystoupili rovněž další příjemci grantů. Berounskou prezentaci si můžete prohlédnout níže v odkazu.

V srpnu budou vyhlášena výběrová řízení v rámci projektu Veřejná doprava pro všechny

Datum: 17. 7. 2012

Rada města Beroun schválila 16. července na svém zasedání zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu na překlad odborných textů a dokumentů pro projekt Veřejná doprava pro všechny. V jeho rámci se počítá s přemístěním autobusového nádraží k vlakovému. Město Beroun na tento projekt získalo dotaci přes 52 milionů korun z Programu švýcarsko-české spolupráce.
Současně rada schválila i zadávací podmínky pro další veřejnou zakázku malého rozsahu spojenou s přemístěním autobusového nádraží, tentokrát se týká samotné organizace výběrového řízení. Předmětem zakázky je zajištění služeb pro výběr dodavatele stavebních prací. Výběrová řízení mají být vyhlášena během srpna.

Začala konkrétní jednání k přemístění nádraží

Datum: 2. 7. 2012

Zastupitelstvo města Berouna dalo počátkem června jasnou zelenou přemístění autobusového nádraží k vlakovému. Zastupitelé totiž jednomyslně odsouhlasili spolufinancování tohoto projektu, na který Beroun získal z Programu švýcarsko-české spolupráce 52,3 milionu korun.
Zastupitelé schválili Potvrzení o zajištění spolufinancování projektu, v němž Beroun jako žadatel prohlašuje, že zajistí spolufinancování 15% oprávněných výdajů projektu minimálně ve výši 466 890 CHF (přibližně deset milionů korun) z vlastních zdrojů po celou dobu realizace.
Současně se rozjela série důležitých jednání, a to jak na ministerstvech financí a životního prostředí, tak i s dopravcem a zejména obyvateli dotčeného bytového domu u vlakového nádraží. „Pozvali jsme obyvatele na schůzku, neboť považujeme za důležité jim vše vysvětlit a poskytnout přesné informace o tomto projektu,“ uvedla městská architektka Dana Vilhelmová. Ta se současně koncem června zúčastnila semináře na Ministerstvu životního prostředí ČR. Hlavním bodem bylo projednání časového průběhu samotné realizace projektu a jejího financování. „Tedy to, zda bude stavba proplácena průběžně, a nebo až po skončení, kdy bude nutné celý projekt předfinancovat,“ doplnila.
V souvislosti se získáním obří dotace se rozjedou i první výběrová řízení. Během léta budou vypsána hned dvě. Jde o výběrové řízení na nutné překlady, které vyžaduje v případě některých dokumentů švýcarská strana. Dále jde o výběrové řízení na externího dodavatele, který pro Beroun zajistí zadání veřejné zakázky na zhotovitele stavby autobusového nádraží. Současně bude během léta vyhlášeno výběrové řízení na zpracovatele tendrové dokumentace nutné pro výběr zhotovitele stavby, v září se bude vybírat opět transparentním způsobem technický dozor investora.
Výběrové řízení na samotného zhotovitele stavby je naplánováno na říjen. Zahájení stavby je plánované na jaro 2013.

Zobrazeno 1-30 ze 36