Obsah

Odbor dopravy

Žádost o povolení uzavírky místní komunikace Staženo: 1636x | 03.05.2017

Žádost o udělení výjimky podle § 77 odst. 7 zákona č. 361/2000 Sb. Staženo: 930x | 09.12.2015

Žádost o připojení na místní komunikaci Staženo: 1577x | 03.05.2017

Žádost o vydání zvláštního užívání - zábor Staženo: 2422x | 03.05.2017

Žádost o povolení uzavírky silnice II. a III. třídy a nařízení objížďky Staženo: 1267x | 16.09.2015

Žádost o připojení na silnici II. a III. třídy Staženo: 1408x | 16.09.2015

Žádost o vyřazení vozidla z evidence vozidel taxislužby Staženo: 775x | 25.06.2015

Žádost o zařazení vozidla do evidence vozidel taxislužby Staženo: 805x | 25.06.2015

Žádost o stanovení místní úpravy provozu na PK - na sil. II., III. tř. a místních komunikacích Staženo: 1138x | 25.06.2015

ŽÁDOST o stanovení přechodné úpravy provozu na PK na sil. II., III. tř. a místních komunikacích Staženo: 1419x | 25.06.2015

evidence řidičů

Žádost o vydání paměťové karty řidiče Staženo: 1318x | 10.01.2011

Žádost o vydání paměťové karty vozidla Staženo: 700x | 10.01.2011

Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu Staženo: 2262x | 10.01.2011

Žádost o výpis z evidenční karty řidiče Staženo: 1124x | 10.01.2011

evidence vozidel

Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla Staženo: 235x | 15.10.2020

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou Staženo: 1451x | 20.09.2016

Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla Staženo: 3902x | 05.01.2015

Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel Staženo: 1917x | 05.01.2015

Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel Staženo: 2108x | 05.01.2015

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz Staženo: 556x | 05.01.2015

Stránka