Obsah

evidence řidičů

Žádost o výpis z evidenční karty řidiče Staženo: 1402x | 10.01.2011

evidence vozidel

Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla Staženo: 643x | 15.10.2020

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou Staženo: 1834x | 20.09.2016

Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla Staženo: 5090x | 05.01.2015

Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel Staženo: 2429x | 05.01.2015

Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel Staženo: 2668x | 05.01.2015

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz Staženo: 671x | 05.01.2015

žádost o vydání nového dokladu k vozidlu Staženo: 1128x | 05.01.2015

Žádost o poskytnutí údajů k registru silničních vozidel Staženo: 560x | 05.01.2015

Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou Staženo: 829x | 05.01.2015

Plná moc Staženo: 6472x | 12.12.2016

Žádost o povolení výroby jednotlivého vozidla, o povolení přestavby vozidla Staženo: 833x | 10.01.2011

Kancelář tajemníka

Oznámení veřejné hudební produkce Staženo: 391x | 08.01.2019

Žádost o poskytnutí informací Staženo: 883x | 25.01.2021

Odbor výstavby

Společné oznámení záměru Staženo: 17x | 02.05.2022

Oznámení změny v užívání stavby Staženo: 7x | 02.05.2022

Žádost o vydání společného povolení Staženo: 11x | 02.05.2022

Oznámení záměru Staženo: 9x | 02.05.2022

Žádost o přidělení č.p./č.ev. Staženo: 11x | 02.05.2022

Ohlášení dokončené stavby Staženo: 1143x | 08.01.2019

Stránka