Obsah

Voda

Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studní nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod, domácnosti Staženo: 36x | 04.09.2018

Žádost o stavební povolení k vodním dílům Staženo: 61x | 04.09.2018

Žádost o udělení souhlasu Staženo: 76x | 04.09.2018

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl Staženo: 66x | 04.09.2018

Žádost o vyjádření Staženo: 50x | 04.09.2018

Žádost o výjimku z dosahování cílů ochrany vod Staženo: 33x | 04.09.2018

Ovzduší

Změna základních podmínek pro poskytování účelového příspěvku na přeměnu způsobu vytápění - r. 2007 Staženo: 415x | 03.12.2012

Změna základních podmínek pro poskytování účelového příspěvku na přeměnu způsobu vytápění - r. 2008 Staženo: 414x | 03.12.2012

Smlouvy o poskytování příspěvku z fondu ŽP na přeměnu způsobu vytápění - rodinný dům Staženo: 425x | 03.12.2012

Smlouvy o poskytování příspěvku z fondu ŽP na přeměnu způsobu vytápění - byt Staženo: 409x | 03.12.2012

Základní podmínky pro poskytování účelového příspěvku na přeměnu způsobu vytápění Staženo: 421x | 03.12.2012

Dohoda mezi vlastníky rodinného domu (bytu) Staženo: 1181x | 03.12.2012

Žádost o vydání závazného stanoviska k umístění a provedení stavby stacionárního zdroje Staženo: 979x | 16.01.2017

Žádost o vydání závazného sanoviska k užívání stacíonárního zdroje Staženo: 662x | 12.01.2017

Odpady

Žádost o vydání závazného stanoviska z hlediska nakládání s odpady Staženo: 707x | 30.01.2018

Les

Žádost o vydání opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku lesnického charakteru Staženo: 556x | 03.12.2012

Žádost o souhlas k vydání rozhodnutí o umístění stavby, nebo využití území do 50 m okraje lesa Staženo: 1231x | 03.12.2012

Žádost o vydání rozhodnutí o odnětí nebo omezení lesního pozemku plnění funkcí lesa Staženo: 733x | 03.12.2012

Žádost k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa Staženo: 684x | 03.12.2012

Žádost o souhlas s dělením lesního pozemku, při kterém výměra jednoho dílu klesne pod jeden hektar Staženo: 553x | 03.12.2012

Stránka