Obsah

Odbor dopravy

Žádost o vydání zvláštního užívání - zábor Staženo: 1968x | 03.05.2017

Žádost o povolení vyhrazeného parkoviště Staženo: 1100x | 03.05.2017

Žádost o připojení na místní komunikaci Staženo: 1161x | 03.05.2017

Žádost o udělení výjimky podle § 77 odst. 7 zákona č. 361/2000 Sb. Staženo: 732x | 09.12.2015

Žádost o výkopové povolení v místní komunikaci Staženo: 123x | 18.07.2018

evidence řidičů

Žádost o výpis z evidenční karty řidiče Staženo: 684x | 10.01.2011

Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu Staženo: 1436x | 10.01.2011

Žádost o vydání paměťové karty vozidla Staženo: 520x | 10.01.2011

Žádost o vydání paměťové karty řidiče Staženo: 818x | 10.01.2011

evidence vozidel

Žádost o povolení výroby jednotlivého vozidla, o povolení přestavby vozidla Staženo: 556x | 10.01.2011

Plná moc Staženo: 2249x | 12.12.2016

Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou Staženo: 386x | 05.01.2015

Žádost o poskytnutí údajů k registru silničních vozidel Staženo: 300x | 05.01.2015

žádost o vydání nového dokladu k vozidlu Staženo: 489x | 05.01.2015

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz Staženo: 318x | 05.01.2015

Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel Staženo: 1169x | 05.01.2015

Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel Staženo: 1202x | 05.01.2015

Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla Staženo: 1975x | 05.01.2015

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou Staženo: 758x | 20.09.2016

Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla Staženo: 465x | 13.09.2017

Stránka