Obsah

Odbor dopravy

Žádost o připojení na silnici II. a III. třídy Staženo: 1076x | 16.09.2015

Žádost o vyřazení vozidla z evidence vozidel taxislužby Staženo: 585x | 25.06.2015

Žádost o zařazení vozidla do evidence vozidel taxislužby Staženo: 618x | 25.06.2015

Žádost o stanovení místní úpravy provozu na PK - na sil. II., III. tř. a místních komunikacích Staženo: 918x | 25.06.2015

ŽÁDOST o stanovení přechodné úpravy provozu na PK na sil. II., III. tř. a místních komunikacích Staženo: 1104x | 25.06.2015

evidence řidičů

Žádost o vydání paměťové karty řidiče Staženo: 860x | 10.01.2011

Žádost o vydání paměťové karty vozidla Staženo: 537x | 10.01.2011

Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu Staženo: 1538x | 10.01.2011

Žádost o výpis z evidenční karty řidiče Staženo: 736x | 10.01.2011

evidence vozidel

Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla Staženo: 527x | 13.09.2017

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou Staženo: 835x | 20.09.2016

Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla Staženo: 2148x | 05.01.2015

Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel Staženo: 1293x | 05.01.2015

Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel Staženo: 1280x | 05.01.2015

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz Staženo: 338x | 05.01.2015

žádost o vydání nového dokladu k vozidlu Staženo: 531x | 05.01.2015

Žádost o poskytnutí údajů k registru silničních vozidel Staženo: 316x | 05.01.2015

Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou Staženo: 412x | 05.01.2015

Plná moc Staženo: 2421x | 12.12.2016

Žádost o povolení výroby jednotlivého vozidla, o povolení přestavby vozidla Staženo: 577x | 10.01.2011

Stránka