Obsah

Odbor majetku a investic

Žádost o přidělení bezbariérového bytu v družstevní bytové výstavbě Palouček osobě s omezenou schopností pohybu a orientace Staženo: 437x | 10.08.2016

Voda

ČOV stavba + vypouštění do podzemních vod - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních a stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod domacností Staženo: 53x | 04.09.2018

ČOV stavba+vypouštění do povrch. vod - žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod domacností Staženo: 39x | 04.09.2018

Návrh stanovení ochranného pásma vodního díla Staženo: 28x | 04.09.2018

Návrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje Staženo: 29x | 04.09.2018

Ohlášení udržovacích prací obnovy vodního díla, vodohospodářských úprav. Staženo: 34x | 04.09.2018

Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel Staženo: 34x | 04.09.2018

Studna odběr vody - žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob, domácností, nebo o jeho změnu Staženo: 58x | 04.09.2018

Studna stavba+odběr - žádost o povolení k odběru podzemních vod a stavební povolení ke studni, domácnosti Staženo: 67x | 04.09.2018

Studna, ČOV - žádost o závazné stanovisko vodopravního úřadu Staženo: 43x | 04.09.2018

Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu Staženo: 48x | 04.09.2018

Žádost o povolení k některým činnostem nebo jeho změnu Staženo: 29x | 04.09.2018

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo jeho změnu Staženo: 39x | 04.09.2018

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob, domácností, nebo o jeho změnu Staženo: 35x | 04.09.2018

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob, domacností, nebo o jeho změnu Staženo: 27x | 04.09.2018

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné látky do kanalizace Staženo: 28x | 04.09.2018

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu Staženo: 39x | 04.09.2018

Žádost o schválení manipulačního řadu vodního díla Staženo: 36x | 04.09.2018

Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnu Staženo: 25x | 04.09.2018

Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních Staženo: 28x | 04.09.2018

Stránka