Obsah

Zemědělský půdní fond

Tabulka a návod pro výpočet odvodu za odnětí Staženo: 9944x | 28.06.2016

Žádost o vyjádření k návrhu trasy přes pozemky zemědělského půdního fondu Staženo: 435x | 07.12.2015

Žádost o vydání souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu Staženo: 1289x | 24.05.2017

Oznámení o zahájení realizace záměru na zemědělském pozemku Staženo: 629x | 29.11.2016

Odbor správní

Žádost o přidělení č.p. (č.e.) Staženo: 184x | 08.01.2019

Odbor dopravy

Žádost o povolení uzavírky místní komunikace Staženo: 1435x | 03.05.2017

Popis přípojného vozidla pro zvláštní užívání na pozemní komunikaci Staženo: 813x | 23.06.2010

Žádost o povolení zvláštního užívání silnice II. a III. třídy - zábor VP Staženo: 2027x | 16.09.2015

Žádost o povolení zvláštního užívání silnice II. a III. třídy - nadrozměrné vozidlo (náklad) Staženo: 621x | 16.09.2015

Žádost o udělení oprávnění a vydání průkazu řidiče taxislužby Staženo: 491x | 25.06.2015

Žádost o souhlas (na účelové komunikaci se stanovením místní/přechodné úpravy provozu na PK Staženo: 598x | 25.06.2015

Žádost o vydání zvláštního užívání ploch veřejné zeleně Staženo: 611x | 18.04.2016

Žádost o přechodné dopravní značení Staženo: 409x | 03.05.2017

Žádost o povolení zvláštního užívání městské komunikace - zábor + uzavírka Staženo: 403x | 08.01.2019

ŽÁDOST o stanovení přechodné úpravy provozu na PK na sil. II., III. tř. a místních komunikacích Staženo: 1072x | 25.06.2015

Žádost o stanovení místní úpravy provozu na PK - na sil. II., III. tř. a místních komunikacích Staženo: 895x | 25.06.2015

Žádost o zařazení vozidla do evidence vozidel taxislužby Staženo: 597x | 25.06.2015

Žádost o vyřazení vozidla z evidence vozidel taxislužby Staženo: 568x | 25.06.2015

Žádost o připojení na silnici II. a III. třídy Staženo: 1033x | 16.09.2015

Žádost o povolení uzavírky silnice II. a III. třídy a nařízení objížďky Staženo: 1031x | 16.09.2015

Stránka