Obsah

Zemědělský půdní fond

Oznámení o zahájení realizace záměru na zemědělském pozemku Staženo: 681x | 29.11.2016

Žádost o vydání souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu Staženo: 1383x | 24.05.2017

Žádost o vyjádření k návrhu trasy přes pozemky zemědělského půdního fondu Staženo: 455x | 07.12.2015

Tabulka a návod pro výpočet odvodu za odnětí Staženo: 10511x | 28.06.2016

Odbor správní

Žádost o přidělení č.p. (č.e.) Staženo: 205x | 08.01.2019

Odbor dopravy

Žádost o zvláštní užívání komunikace - zábor předzahrádka a reklama Staženo: 33x | 29.03.2019

Žádost o výkopové povolení v místní komunikaci Staženo: 161x | 18.07.2018

Žádost o povolení zvláštního užívání městské komunikace - zábor + uzavírka Staženo: 461x | 08.01.2019

Žádost o přechodné dopravní značení Staženo: 451x | 03.05.2017

Žádost o vydání povolení záboru veřejné zeleně Staženo: 650x | 28.03.2019

Žádost o souhlas (na účelové komunikaci se stanovením místní/přechodné úpravy provozu na PK Staženo: 625x | 25.06.2015

Žádost o udělení oprávnění a vydání průkazu řidiče taxislužby Staženo: 545x | 25.06.2015

Žádost o povolení zvláštního užívání silnice II. a III. třídy - nadrozměrné vozidlo (náklad) Staženo: 643x | 16.09.2015

Žádost o povolení zvláštního užívání silnice II. a III. třídy - zábor VP Staženo: 2075x | 16.09.2015

Popis přípojného vozidla pro zvláštní užívání na pozemní komunikaci Staženo: 827x | 23.06.2010

Žádost o povolení uzavírky místní komunikace Staženo: 1462x | 03.05.2017

Žádost o udělení výjimky podle § 77 odst. 7 zákona č. 361/2000 Sb. Staženo: 765x | 09.12.2015

Žádost o připojení na místní komunikaci Staženo: 1212x | 03.05.2017

Žádost o vydání zvláštního užívání - zábor Staženo: 2022x | 03.05.2017

Žádost o povolení uzavírky silnice II. a III. třídy a nařízení objížďky Staženo: 1063x | 16.09.2015

Stránka