Obsah

Voda

ČOV stavba + vypouštění do podzemních vod - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních a stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod domacností Staženo: 288x | 04.09.2018

Zemědělský půdní fond

Žádost o vydání souhlasu s použitím sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků na zemědělské půdě Staženo: 91x | 11.09.2019

Oznámení o zahájení realizace záměru na zemědělském pozemku Staženo: 974x | 29.11.2016

Žádost o vydání souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu Staženo: 1922x | 15.11.2019

Žádost o vyjádření k návrhu trasy přes pozemky zemědělského půdního fondu Staženo: 607x | 07.12.2015

Tabulka a návod pro výpočet odvodu za odnětí Staženo: 15616x | 28.06.2016

Odbor správní

Žádost o přidělení č.p. (č.e.) Staženo: 413x | 08.01.2019

Odbor dopravy

Žádost o vyhrazené parkoviště na místní komunikaci - invalidní stání Staženo: 16x | 04.03.2021

Žádost o vyhrazené parkoviště na místní komunikaci - invalidní stání - změna termínu Staženo: 15x | 04.03.2021

Žádost o zvláštní užívání místní komunikace - Husovo náměstí (středová část) Staženo: 78x | 19.08.2020

Žádost o zvláštní užívání komunikace - zábor předzahrádka a reklama Staženo: 272x | 29.03.2019

Žádost o výkopové povolení v místní komunikaci Staženo: 498x | 18.07.2018

Žádost o povolení zvláštního užívání městské komunikace - zábor + uzavírka Staženo: 877x | 08.01.2019

Žádost o přechodné dopravní značení Staženo: 751x | 03.05.2017

Žádost o vydání povolení záboru veřejné zeleně Staženo: 910x | 04.03.2021

Žádost o souhlas (na účelové komunikaci se stanovením místní/přechodné úpravy provozu na PK Staženo: 902x | 25.06.2015

Žádost o udělení oprávnění a vydání průkazu řidiče taxislužby Staženo: 892x | 25.06.2015

Žádost o povolení zvláštního užívání silnice II. a III. třídy - nadrozměrné vozidlo (náklad) Staženo: 802x | 16.09.2015

Žádost o povolení zvláštního užívání silnice II. a III. třídy - zábor VP Staženo: 2455x | 16.09.2015

Popis přípojného vozidla pro zvláštní užívání na pozemní komunikaci Staženo: 958x | 23.06.2010

Stránka