Obsah

Voda

ČOV stavba + vypouštění do podzemních vod - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních a stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod domacností Staženo: 373x | 04.09.2018

Zemědělský půdní fond

Žádost o vydání souhlasu s použitím sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků na zemědělské půdě Staženo: 139x | 11.09.2019

Oznámení o zahájení realizace záměru na zemědělském pozemku Staženo: 1079x | 29.11.2016

Žádost o vydání souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu Staženo: 2307x | 08.12.2021

Žádost o vyjádření k návrhu trasy přes pozemky zemědělského půdního fondu Staženo: 681x | 07.12.2015

Tabulka a návod pro výpočet odvodu za odnětí Staženo: 18604x | 28.06.2016

Odbor správní

Žádost o přidělení č.p. (č.e.) Staženo: 565x | 08.01.2019

Odbor dopravy

Žádost o vyhrazené parkoviště na místní komunikaci - invalidní stání Staženo: 136x | 04.03.2021

Žádost o vyhrazené parkoviště na místní komunikaci - invalidní stání - změna termínu Staženo: 97x | 04.03.2021

Žádost o přechodné dopravní značení Staženo: 989x | 03.05.2017

Žádost o souhlas (na účelové komunikaci se stanovením místní/přechodné úpravy provozu na PK Staženo: 1135x | 25.06.2015

Žádost o udělení oprávnění a vydání průkazu řidiče taxislužby Staženo: 1058x | 25.06.2015

Popis přípojného vozidla pro zvláštní užívání na pozemní komunikaci Staženo: 1041x | 23.06.2010

Žádost o udělení výjimky podle § 77 odst. 7 zákona č. 361/2000 Sb. Staženo: 1053x | 09.12.2015

Žádost o vyřazení vozidla z evidence vozidel taxislužby Staženo: 859x | 25.06.2015

Žádost o zařazení vozidla do evidence vozidel taxislužby Staženo: 915x | 25.06.2015

Žádost o stanovení místní úpravy provozu na PK - na sil. II., III. tř. a místních komunikacích Staženo: 1309x | 25.06.2015

evidence řidičů

Žádost o vydání paměťové karty řidiče Staženo: 1590x | 10.01.2011

Žádost o vydání paměťové karty vozidla Staženo: 772x | 10.01.2011

Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu Staženo: 2480x | 10.01.2011

Stránka