Obsah

Voda

Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studní nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod, domácnosti Staženo: 81x | 04.09.2018

Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních Staženo: 49x | 04.09.2018

Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnu Staženo: 46x | 04.09.2018

Žádost o schválení manipulačního řadu vodního díla Staženo: 64x | 04.09.2018

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu Staženo: 64x | 04.09.2018

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné látky do kanalizace Staženo: 52x | 04.09.2018

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob, domacností, nebo o jeho změnu Staženo: 52x | 04.09.2018

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob, domácností, nebo o jeho změnu Staženo: 58x | 04.09.2018

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo jeho změnu Staženo: 65x | 04.09.2018

Žádost o povolení k některým činnostem nebo jeho změnu Staženo: 58x | 04.09.2018

Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu Staženo: 101x | 04.09.2018

Studna, ČOV - žádost o závazné stanovisko vodopravního úřadu Staženo: 90x | 04.09.2018

Studna stavba+odběr - žádost o povolení k odběru podzemních vod a stavební povolení ke studni, domácnosti Staženo: 139x | 04.09.2018

Studna odběr vody - žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob, domácností, nebo o jeho změnu Staženo: 110x | 04.09.2018

Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel Staženo: 70x | 04.09.2018

Ohlášení udržovacích prací obnovy vodního díla, vodohospodářských úprav. Staženo: 55x | 04.09.2018

Návrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje Staženo: 53x | 04.09.2018

Návrh stanovení ochranného pásma vodního díla Staženo: 47x | 04.09.2018

ČOV stavba+vypouštění do povrch. vod - žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod domacností Staženo: 70x | 04.09.2018

ČOV stavba + vypouštění do podzemních vod - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních a stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod domacností Staženo: 92x | 04.09.2018

Stránka