Obsah

Voda

Žádost o stavební povolení k vodním dílům Staženo: 464x | 04.09.2018

Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studní nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod, domácnosti Staženo: 469x | 04.09.2018

Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních Staženo: 226x | 12.09.2019

Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnu Staženo: 207x | 12.09.2019

Žádost o schválení manipulačního řadu vodního díla Staženo: 232x | 04.09.2018

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu Staženo: 253x | 04.09.2018

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné látky do kanalizace Staženo: 231x | 04.09.2018

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob, domacností, nebo o jeho změnu Staženo: 276x | 04.09.2018

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob, domácností, nebo o jeho změnu Staženo: 296x | 04.09.2018

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo jeho změnu Staženo: 249x | 04.09.2018

Žádost o povolení k některým činnostem nebo jeho změnu Staženo: 252x | 04.09.2018

Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu Staženo: 392x | 04.09.2018

Studna, ČOV - žádost o závazné stanovisko vodopravního úřadu Staženo: 459x | 04.09.2018

Studna stavba+odběr - žádost o povolení k odběru podzemních vod a stavební povolení ke studni, domácnosti Staženo: 479x | 04.09.2018

Studna odběr vody - žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob, domácností, nebo o jeho změnu Staženo: 435x | 04.09.2018

Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel Staženo: 338x | 04.09.2018

Ohlášení udržovacích prací obnovy vodního díla, vodohospodářských úprav. Staženo: 240x | 04.09.2018

Návrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje Staženo: 213x | 04.09.2018

Návrh stanovení ochranného pásma vodního díla Staženo: 193x | 04.09.2018

ČOV stavba+vypouštění do povrch. vod - žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod domacností Staženo: 312x | 04.09.2018

Stránka