Obsah

Voda

Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel Staženo: 46x | 04.09.2018

Studna odběr vody - žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob, domácností, nebo o jeho změnu Staženo: 86x | 04.09.2018

Studna stavba+odběr - žádost o povolení k odběru podzemních vod a stavební povolení ke studni, domácnosti Staženo: 97x | 04.09.2018

Studna, ČOV - žádost o závazné stanovisko vodopravního úřadu Staženo: 65x | 04.09.2018

Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu Staženo: 74x | 04.09.2018

Žádost o povolení k některým činnostem nebo jeho změnu Staženo: 41x | 04.09.2018

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo jeho změnu Staženo: 49x | 04.09.2018

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob, domácností, nebo o jeho změnu Staženo: 45x | 04.09.2018

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob, domacností, nebo o jeho změnu Staženo: 37x | 04.09.2018

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné látky do kanalizace Staženo: 39x | 04.09.2018

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu Staženo: 51x | 04.09.2018

Žádost o schválení manipulačního řadu vodního díla Staženo: 48x | 04.09.2018

Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnu Staženo: 35x | 04.09.2018

Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních Staženo: 37x | 04.09.2018

Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studní nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod, domácnosti Staženo: 47x | 04.09.2018

Žádost o stavební povolení k vodním dílům Staženo: 85x | 04.09.2018

Žádost o udělení souhlasu Staženo: 113x | 04.09.2018

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl Staženo: 87x | 04.09.2018

Žádost o vyjádření Staženo: 72x | 04.09.2018

Žádost o výjimku z dosahování cílů ochrany vod Staženo: 44x | 04.09.2018

Stránka