Obsah

Úsek Úřad územního plánování

Žádost o územně plánovací informaci Staženo: 725x | 16.02.2015

Žádost o závazné stanovisko Staženo: 117x | 16.10.2018

evidence vozidel

Žádost o povolení výroby jednotlivého vozidla, o povolení přestavby vozidla Staženo: 542x | 10.01.2011

Plná moc Staženo: 2191x | 12.12.2016

Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou Staženo: 369x | 05.01.2015

Žádost o poskytnutí údajů k registru silničních vozidel Staženo: 286x | 05.01.2015

žádost o vydání nového dokladu k vozidlu Staženo: 468x | 05.01.2015

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz Staženo: 309x | 05.01.2015

Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel Staženo: 1090x | 05.01.2015

Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel Staženo: 1111x | 05.01.2015

Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla Staženo: 1839x | 05.01.2015

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou Staženo: 731x | 20.09.2016

Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla Staženo: 419x | 13.09.2017

evidence řidičů

Žádost o výpis z evidenční karty řidiče Staženo: 667x | 10.01.2011

Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu Staženo: 1396x | 10.01.2011

Žádost o vydání paměťové karty vozidla Staženo: 508x | 10.01.2011

Žádost o vydání paměťové karty řidiče Staženo: 803x | 10.01.2011

Odbor majetku a investic

Žádost o nájem bytu v domě ve vlastnictví města Berouna pro příjmově vymezené osoby Staženo: 950x | 26.07.2012

Souhlas se zpracováním osobních údajů Staženo: 426x | 15.05.2012

Žádost o koupi, nájem, směnu, darování nemovitosti Staženo: 628x | 15.05.2012

Stránka